Để chơi mượt Diablo Immortal thì cần cấu hình điện thoại cở nào ?

Theo Blizzard, cấu hình tối thiểu và yêu cầu để chơi mượt Diablo Immortal dự kiến…