Riot dự định đưa tính năng Tìm Trận theo Vị Trí vào đấu thường và Xếp hạng vào Liên Minh Tốc Chiến

Tính năng Tìm Trận theo Vị Trí là một thay đổi khá hay mà LMHT đã…

Hướng dẫn cách chơi Twisted Fate trong Liên Minh Tốc Chiến

Bài viết hướng dẫn cách chơi Twisted Fate trong Liên Minh Tốc Chiến từ cách lên…

Hướng dẫn cách chơi Nami trong Liên Minh Tốc Chiến

Bài viết hướng dẫn cách chơi Nami trong Liên Minh Tốc Chiến từ cách lên bản…

Không thể chơi Liên Minh Tốc Chiến qua VPN game thủ Việt đang giận dữ

Sắp tới game thủ Việt khó có thể chơi Liên Minh Tốc Chiến qua VPN vì…

Hướng dẫn cách chơi Ezreal trong Liên Minh Tốc Chiến

Bài viết hướng dẫn cách chơi Ezreal trong Liên Minh Tốc Chiến từ cách lên bản…

Hướng dẫn cách chơi Yasuo trong Liên Minh Tốc Chiến

Bài viết hướng dẫn cách chơi Yasuo trong Liên Minh Tốc Chiến từ cách lên bản…

Hướng dẫn cách chơi Jarvan IV trong Liên Minh Tốc Chiến

Bài viết hướng dẫn cách chơi Jarvan IV trong Liên Minh Tốc Chiến từ cách lên…

Hướng dẫn cách chơi Lee Sin trong Liên Minh Tốc Chiến

Bài viết hướng dẫn cách chơi Lee Sin trong Liên Minh Tốc Chiến từ cách lên…

Hướng dẫn cách chơi Vayne trong Liên Minh Tốc Chiến

Bài viết hướng dẫn cách chơi Vayne trong Liên Minh Tốc Chiến từ cách lên bản…

Hướng dẫn cách chơi Nasus trong Liên Minh Tốc Chiến

Bài viết hướng dẫn cách chơi Nasus trong Liên Minh Tốc Chiến từ cách lên bản…