Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring

Bài viết này 1KGame sẽ giới thiệu đến bạn tất cả các loại giáp trong Elden Ring bao gồm thông số, các hiệu ứng, cách nhận được các bộ giáp.

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring
Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring

Tùy vào class nhân vật trong Elden Ring mà bạn chọn bạn có thể tìm các bộ giáp phù hợp để đủ sức tấn công và chiến thắng boss trong Elden Ring. Ngoài các chỉ số cộng thêm khi người chơi sở hữu các bộ giáp trong Elden Ring mà nó còn giúp làm đẹp và thể hiện tính cách của người chơi.

Mục lục ẩn
1 Danh sách giáp trong Elden Ring

Danh sách giáp trong Elden Ring

Alberich’s Set

Alberich’s Pointed Hat

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Alberichs Set Alberichs Pointed Hat

Stats

 • Weight: 1.7
 • Physical: 1.8
 • VS Strike: 1.4
 • VS Slash: 1.8
 • VS Pierce: 1.8
 • Magic: 4.6
 • Fire: 4.2
 • Lightning: 4.4
 • Holy: 4.6

Resistance

 • Immunity: 16
 • Robustness: 10
 • Focus: 29
 • Vitality: 31
 • Poise: 0

Alberich’s Robe

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Alberichs Set Alberichs Robe

Stats

 • Weight: 4.1
 • Physical: 5.3
 • VS Strike: 4.2
 • VS Slash: 5.3
 • VS Pierce: 5.3
 • Magic: 12.8
 • Fire: 11.9
 • Lightning: 12.4
 • Holy: 12.8

Resistance

 • Immunity: 38
 • Robustness: 23
 • Focus: 67
 • Vitality: 71
 • Poise: 1

Alberich’s Bracers

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Alberichs Set Alberichs Bracers

Stats

 • Weight: 1.4
 • Physical: 1.3
 • VS Strike: 1.0
 • VS Slash: 1.3
 • VS Pierce: 1.3
 • Magic: 3.2
 • Fire: 2.9
 • Lightning: 3.1
 • Holy: 3.2

Resistance

 • Immunity: 13
 • Robustness: 8
 • Focus: 22
 • Vitality: 24
 • Poise: 0

Alberich’s Trousers

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Alberichs Set Alberichs Trousers

Stats

 • Weight: 2.5
 • Physical: 3.0
 • VS Strike: 2.3
 • VS Slash: 3.0
 • VS Pierce: 3.0
 • Magic: 7.3
 • Fire: 6.8
 • Lightning: 7.2
 • Holy: 7.3

Resistance

 • Immunity: 26
 • Robustness: 14
 • Focus: 41
 • Vitality: 44
 • Poise: 1

Tìm bộ Alberich’s Set ở đâu?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Alberichs Set Where to Find It scaled

Được tìm thấy trong sảnh chính của  Fortified Manor , phía đông nam Fortified Manor, First Floor tầng đầu tiên

All-Knowing Set

All-Knowing Helm

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring All Knowing Set All Knowing Helm

Stats

 • Weight: 4.6
 • Physical: 4.6
 • VS Strike: 4.2
 • VS Slash: 4.8
 • VS Pierce: 4.2
 • Magic: 4.4
 • Fire: 3.4
 • Lightning: 3.6
 • Holy: 3.1

Resistance

 • Immunity: 12
 • Robustness: 20
 • Focus: 9
 • Vitality: 9
 • Poise: 5

All-Knowing Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring All Knowing Set All Knowing Armor

Stats

 • Weight: 10.7
 • Physical: 12.9
 • VS Strike: 11.9
 • VS Slash: 13.5
 • VS Pierce: 11.9
 • Magic: 12.4
 • Fire: 9.5
 • Lightning: 10.2
 • Holy: 8.8

Resistance

 • Immunity: 28
 • Robustness: 46
 • Focus: 21
 • Vitality: 21
 • Poise: 16

All-Knowing Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring All Knowing Set All Knowing Gauntlets

Stats

 • Weight: 3.5
 • Physical: 3.2
 • VS Strike: 2.9
 • VS Slash: 3.3
 • VS Pierce: 2.9
 • Magic: 3.1
 • Fire: 2.3
 • Lightning: 2.5
 • Holy: 2.1

Resistance

 • Immunity: 9
 • Robustness: 15
 • Focus: 7
 • Vitality: 7
 • Poise: 4

All-Knowing Greaves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring All Knowing Set All Knowing Greaves

Stats

 • Weight: 6.6
 • Physical: 7.4
 • VS Strike: 6.8
 • VS Slash: 7.7
 • VS Pierce: 6.8
 • Magic: 7.1
 • Fire: 5.4
 • Lightning: 5.8
 • Holy: 5.0

Resistance

 • Immunity: 17
 • Robustness: 29
 • Focus: 13
 • Vitality: 13
 • Poise: 10

Tìm bộ  All-Knowing Set ở đâu ?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring All Knowing Set Where to Find It scaled

Rơi ra khi đánh bại Sir Gideon Ofnir, the All-Knowing, boss đầu tiên của Leyndell, Capital of Ash

Astrologer Set

Astrologer Hood

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Astrologer Hood

Stats

 • Weight: 1.7
 • Physical: 1.8
 • VS Strike: 1.4
 • VS Slash: 1.4
 • VS Pierce: 1.4
 • Magic: 4.6
 • Fire: 4.5
 • Lightning: 4.6
 • Holy: 4.5

Resistance

 • Immunity: 10
 • Robustness: 10
 • Focus: 31
 • Vitality: 27
 • Poise: 1

 Astrologer Robe

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Astrologer Robe

Stats

 • Weight: 6.3
 • Physical: 6.7
 • VS Strike: 6.1
 • VS Slash: 6.1
 • VS Pierce: 6.1
 • Magic: 13.5
 • Fire: 13.0
 • Lightning: 13.3
 • Holy: 13.0

Resistance

 • Immunity: 50
 • Robustness: 24
 • Focus: 90
 • Vitality: 76
 • Poise: 5

Astrologer Gloves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Astrologer Gloves

Stats

 • Weight: 1.4
 • Physical: 1.3
 • VS Strike: 1.0
 • VS Slash: 1.0
 • VS Pierce: 1.0
 • Magic: 3.2
 • Fire: 3.1
 • Lightning: 3.2
 • Holy: 3.1

Resistance

 • Immunity: 14
 • Robustness: 7
 • Focus: 24
 • Vitality: 21
 • Poise: 1

Astrologer Trousers

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Astrologer Trousers

Stats

 • Weight: 3.9
 • Physical: 3.8
 • VS Strike: 3.4
 • VS Slash: 3.4
 • VS Pierce: 3.4
 • Magic: 7.7
 • Fire: 7.4
 • Lightning: 7.6
 • Holy: 7.4

Resistance

 • Immunity: 31
 • Robustness: 15
 • Focus: 56
 • Vitality: 47
 • Poise: 3

Tìm bộ Astrologer Set ở đâu?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring bo giap Astrologer Set scaled
 • Bộ giáp bắt đầu của lớp Astrologer
 • Được bán bởi Nomadic Merchant tại Liurnia Lake Shore với giá 4500 rune
  • Astrologer Hood – 1000 rune
  • Astrologer Robe – 1500 rune
  • Găng tay chiêm tinh – 1000 rune
  • Quần chiêm tinh – 1000 rune

Bandit Set

Bandit Mask

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Bandit Set Bandit Mask

Stats

 • Weight: 3.0
 • Physical: 2.8
 • VS Strike: 3.1
 • VS Slash: 3.1
 • VS Pierce: 3.1
 • Magic: 3.1
 • Fire: 3.4
 • Lightning: 3.6
 • Holy: 3.1

Resistance

 • Immunity: 30
 • Robustness: 14
 • Focus: 14
 • Vitality: 16
 • Poise: 0

Bandit Garb

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Bandit Set Bandit Garb

Stats

 • Weight: 7.7
 • Physical: 8.0
 • VS Strike: 8.8
 • VS Slash: 9.5
 • VS Pierce: 9.5
 • Magic: 10.2
 • Fire: 10.2
 • Lightning: 10.9
 • Holy: 9.5

Resistance

 • Immunity: 52
 • Robustness: 32
 • Focus: 54
 • Vitality: 54
 • Poise: 4

Bandit Manchettes

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Bandit Set Bandit Manchettes

Stats

 • Weight: 1.7
 • Physical: 1.5
 • VS Strike: 1.6
 • VS Slash: 1.7
 • VS Pierce: 1.7
 • Magic: 1.9
 • Fire: 1.9
 • Lightning: 2.1
 • Holy: 1.7

Resistance

 • Immunity: 15
 • Robustness: 8
 • Focus: 17
 • Vitality: 17
 • Poise: 0

Bandit Boots

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Bandit Set Bandit Boots

Stats

 • Weight: 4.4
 • Physical: 4.0
 • VS Strike: 4.5
 • VS Slash: 5.0
 • VS Pierce: 5.0
 • Magic: 5.4
 • Fire: 5.4
 • Lightning: 5.8
 • Holy: 5.0

Resistance

 • Immunity: 34
 • Robustness: 20
 • Focus: 35
 • Vitality: 35
 • Poise: 2

Tìm bộ Bandit Set ở đâu?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring bo giap Bandit Set scaled
 • Áo giáp bắt đầu lớp tướng cướp
 • Được bán cho nhiều người bán với giá 5000 rune
  • Mặt nạ kẻ cướp – Được bán bởi Nomadic Merchant ở phía bắc Limgrave với giá 1500 rune
  • Bandit Garb – Được bán bởi Gatekeeper Gostoc nằm cạnh cổng lâu đài Stormveil với giá 1500 rune
  • Bandit Manchettes – Được bán bởi Gatekeeper Gostoc nằm bên cổng lâu đài Stormveil với giá 1000 rune
  • Bandit Boots – Được bán bởi Gatekeeper Gostoc đặt ở cổng lâu đài Stormveil với giá 1000 rune

Banished Knight Set

Banished Knight Helm (Altered)

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Banished Knight Set Banished Knight Helm Altered

Stats

 • Weight: 7.1
 • Physical: 6.7
 • VS Strike: 5.2
 • VS Slash: 6.8
 • VS Pierce: 6.1
 • Magic: 4.7
 • Fire: 4.7
 • Lightning: 4.6
 • Holy: 4.6

Resistance

 • Immunity: 21
 • Robustness: 30
 • Focus: 13
 • Vitality: 14
 • Poise: 8

Banished Knight Armor (Altered)

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Banished Knight Set Banished Knight Armor Altered

Stats

 • Weight: 16.5
 • Physical: 18.3
 • VS Strike: 14.4
 • VS Slash: 18.7
 • VS Pierce: 16.8
 • Magic: 13.3
 • Fire: 13.3
 • Lightning: 12.8
 • Holy: 13.0

Resistance

 • Immunity: 52
 • Robustness: 69
 • Focus: 32
 • Vitality: 34
 • Poise: 25

Banished Knight Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Banished Knight Set Banished Knight Gauntlets

Stats

 • Weight: 5.8
 • Physical: 4.7
 • VS Strike: 3.7
 • VS Slash: 4.9
 • VS Pierce: 4.4
 • Magic: 3.3
 • Fire: 3.3
 • Lightning: 3.2
 • Holy: 3.3

Resistance

 • Immunity: 20
 • Robustness: 28
 • Focus: 13
 • Vitality: 14
 • Poise: 6

Banished Knight Greaves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Banished Knight Set Banished Knight Greaves

Stats

 • Weight: 10.8
 • Physical: 10.8
 • VS Strike: 8.6
 • VS Slash: 11.1
 • VS Pierce: 10.1
 • Magic: 7.7
 • Fire: 7.7
 • Lightning: 7.4
 • Holy: 7.6

Resistance

 • Immunity: 37
 • Robustness: 51
 • Focus: 24
 • Vitality: 26
 • Poise: 17

Battlemage Set

Haima Glintstone Crown

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Battlemage Set Haima Glintstone Crown

Stats

 • Weight: 2.7
 • Physical: 2.3
 • VS Strike: 2.5
 • VS Slash: 2.1
 • VS Pierce: 2.3
 • Magic: 4.8
 • Fire: 4.5
 • Lightning: 4.6
 • Holy: 4.6

Resistance

 • Immunity: 22
 • Robustness: 11
 • Focus: 33
 • Vitality: 39
 • Poise: 2

Battlemage Robe

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Battlemage Set Battlemage Robe

Stats

 • Weight: 4.1
 • Physical: 5.3
 • VS Strike: 6.1
 • VS Slash: 4.2
 • VS Pierce: 5.3
 • Magic: 13.0
 • Fire: 11.9
 • Lightning: 12.4
 • Holy: 12.6

Resistance

 • Immunity: 42
 • Robustness: 23
 • Focus: 63
 • Vitality: 71
 • Poise: 2

Battlemage Manchettes

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Battlemage Set Battlemage Manchettes

Stats

 • Weight: 1.1
 • Physical: 1.0
 • VS Strike: 1.3
 • VS Slash: 0.6
 • VS Pierce: 1.0
 • Magic: 3.2
 • Fire: 2.8
 • Lightning: 2.9
 • Holy: 3.1

Resistance

 • Immunity: 13
 • Robustness: 7
 • Focus: 20
 • Vitality: 22
 • Poise: 0

Battlemage Legwraps

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Battlemage Set Battlemage Legwraps

Stats

 • Weight: 2.5
 • Physical: 3.0
 • VS Strike: 3.4
 • VS Slash: 2.3
 • VS Pierce: 3.0
 • Magic: 7.4
 • Fire: 6.8
 • Lightning: 7.1
 • Holy: 7.2

Resistance

 • Immunity: 26
 • Robustness: 14
 • Focus: 39
 • Vitality: 44
 • Poise: 1

Tìm bộ Battlemage Set ở đâu ?

Rơi ra khi đánh bại pháp sư đứng ở vách đá East Windmill Pasture, phía tây bắc Windmill Village

Beast Champion Set

Beast Champion Helm

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Beast Champion Set Beast Champion Helm

Stats

 • Weight: 7.5
 • Physical: 6.3
 • VS Strike: 5.9
 • VS Slash: 6.8
 • VS Pierce: 6.7
 • Magic: 4.6
 • Fire: 4.9
 • Lightning: 4.6
 • Holy: 4.8

Resistance

 • Immunity: 24
 • Robustness: 39
 • Focus: 18
 • Vitality: 16
 • Poise: 9

Beast Champion Armor (Altered)

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Beast Champion Set Beast Champion Armor Altered

Stats

 • Weight: 16.4
 • Physical: 17.2
 • VS Strike: 16.1
 • VS Slash: 18.7
 • VS Pierce: 18.7
 • Magic: 13.2
 • Fire: 13.9
 • Lightning: 13.0
 • Holy: 13.7

Resistance

 • Immunity: 50
 • Robustness: 75
 • Focus: 34
 • Vitality: 32
 • Poise: 25

Beast Champion Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Beast Champion Set Beast Champion Gauntlets

Stats

 • Weight: 5.8
 • Physical: 4.4
 • VS Strike: 4.1
 • VS Slash: 4.7
 • VS Pierce: 4.6
 • Magic: 3.2
 • Fire: 3.4
 • Lightning: 3.2
 • Holy: 3.3

Resistance

 • Immunity: 19
 • Robustness: 30
 • Focus: 14
 • Vitality: 13
 • Poise: 6

Beast Champion Greaves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Beast Champion Set Beast Champion Greaves

Stats

 • Weight: 10.8
 • Physical: 10.1
 • VS Strike: 9.4
 • VS Slash: 10.8
 • VS Pierce: 10.6
 • Magic: 7.4
 • Fire: 7.9
 • Lightning: 7.3
 • Holy: 7.7

Resistance

 • Immunity: 35
 • Robustness: 56
 • Focus: 26
 • Vitality: 24
 • Poise: 17

Tìm bộ  Beast Champion Set ở đâu ?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Beast Champion Set Where to Find It scaled

Rơi ra khi đánh bại Recusant Bernahl – một NPC kẻ thù xâm lược xuất hiện ở phía nam của  Dragon Temple Rooftop, dọc theo con đường phía bắc của Beside Great Bridge

Black Knife Set

Black Knife Hood

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Black Knife Set Black Knife Hood

Stats

 • Weight: 3.8
 • Physical: 3.8
 • VS Strike: 3.6
 • VS Slash: 4.2
 • VS Pierce: 4.2
 • Magic: 2.8
 • Fire: 3.1
 • Lightning: 2.1
 • Holy: 3.8

Resistance

 • Immunity: 11
 • Robustness: 18
 • Focus: 9
 • Vitality: 9
 • Poise: 4

Black Knife Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Black Knife Set Black Knife Armor

Stats

 • Weight: 9.2
 • Physical: 11.4
 • VS Strike: 10.9
 • VS Slash: 12.4
 • VS Pierce: 12.4
 • Magic: 8.8
 • Fire: 9.5
 • Lightning: 6.7
 • Holy: 11.4

Resistance

 • Immunity: 28
 • Robustness: 46
 • Focus: 23
 • Vitality: 23
 • Poise: 14

Black Knife Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Black Knife Set Black Knife Gauntlets

Stats

 • Weight: 3.1
 • Physical: 2.8
 • VS Strike: 2.7
 • VS Slash: 3.1
 • VS Pierce: 3.1
 • Magic: 2.1
 • Fire: 2.3
 • Lightning: 1.6
 • Holy: 2.8

Resistance

 • Immunity: 9
 • Robustness: 15
 • Focus: 8
 • Vitality: 8
 • Poise: 3

Black Knife Greaves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Black Knife Set Black Knife Greaves

Stats

 • Weight: 5.7
 • Physical: 6.5
 • VS Strike: 6.2
 • VS Slash: 7.1
 • VS Pierce: 7.1
 • Magic: 5.0
 • Fire: 5.4
 • Lightning: 3.8
 • Holy: 6.5

Resistance

 • Immunity: 17
 • Robustness: 29
 • Focus: 14
 • Vitality: 14
 • Poise: 8

Tìm bộ Black Knife Set ở đâu?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Black Knife Set Where to Find It scaled

Được tìm thấy dưới một cổng tò vò ở rìa ngoài phía bắc của Ordina, Liturgical Town

Bloodhound Knight Set

Bloodhound Knight Helm

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Bloodhound Knight Set Bloodhound Knight Helm

Stats

 • Weight: 4.6
 • Physical: 4.4
 • VS Strike: 4.0
 • VS Slash: 5.0
 • VS Pierce: 4.8
 • Magic: 3.4
 • Fire: 3.6
 • Lightning: 2.5
 • Holy: 3.6

Resistance

 • Immunity: 14
 • Robustness: 22
 • Focus: 10
 • Vitality: 10
 • Poise: 4

Bloodhound Knight Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Bloodhound Knight Set Bloodhound Knight Armor

Stats

 • Weight: 10.6
 • Physical: 12.4
 • VS Strike: 11.4
 • VS Slash: 14.0
 • VS Pierce: 13.5
 • Magic: 9.5
 • Fire: 10.2
 • Lightning: 7.1
 • Holy: 10.2

Resistance

 • Immunity: 32
 • Robustness: 50
 • Focus: 23
 • Vitality: 23
 • Poise: 14

Bloodhound Knight Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Bloodhound Knight Set Bloodhound Knight Gauntlets

Stats

 • Weight: 3.5
 • Physical: 3.1
 • VS Strike: 2.8
 • VS Slash: 3.5
 • VS Pierce: 3.3
 • Magic: 2.3
 • Fire: 2.5
 • Lightning: 1.7
 • Holy: 2.5

Resistance

 • Immunity: 11
 • Robustness: 17
 • Focus: 8
 • Vitality: 8
 • Poise: 3

Bloodhound Knight Greaves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Bloodhound Knight Set Bloodhound Knight Greaves

Stats

 • Weight: 6.6
 • Physical: 7.1
 • VS Strike: 6.5
 • VS Slash: 8.0
 • VS Pierce: 7.7
 • Magic: 5.4
 • Fire: 5.8
 • Lightning: 4.0
 • Holy: 5.8

Resistance

 • Immunity: 20
 • Robustness: 31
 • Focus: 14
 • Vitality: 14
 • Poise: 8

Tìm bộ  Bloodhound Knight Set ở đâu?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring elden ring Bloodhound Knight Set scaled

Rơi ra sau khi đánh bại  Bloodhound Knight người đang ngồi đợi trong một căn phòng bên trong Ngôi mộ của Anh hùng Gelmir

Briar Set

Briar Helm

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Briar Set Briar Helm

Stats

 • Weight: 5.1
 • Physical: 4.6
 • VS Strike: 4.0
 • VS Slash: 4.8
 • VS Pierce: 4.4
 • Magic: 3.8
 • Fire: 4.4
 • Lightning: 3.1
 • Holy: 3.8

Resistance

 • Immunity: 15
 • Robustness: 31
 • Focus: 10
 • Vitality: 10
 • Poise: 5

Briar Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Briar Set Briar Armor

Stats

 • Weight: 11.8
 • Physical: 12.9
 • VS Strike: 11.4
 • VS Slash: 13.5
 • VS Pierce: 12.4
 • Magic: 10.9
 • Fire: 12.4
 • Lightning: 8.8
 • Holy: 10.9

Resistance

 • Immunity: 35
 • Robustness: 71
 • Focus: 24
 • Vitality: 24
 • Poise: 15

Briar Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Briar Set Briar Gauntlets

Stats

 • Weight: 3.9
 • Physical: 3.2
 • VS Strike: 2.8
 • VS Slash: 3.3
 • VS Pierce: 3.1
 • Magic: 2.7
 • Fire: 3.1
 • Lightning: 2.1
 • Holy: 2.7

Resistance

 • Immunity: 12
 • Robustness: 24
 • Focus: 8
 • Vitality: 8
 • Poise: 3

Briar Greaves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Briar Set Briar Greaves

Stats

 • Weight: 7.3
 • Physical: 7.4
 • VS Strike: 6.5
 • VS Slash: 7.7
 • VS Pierce: 7.1
 • Magic: 6.2
 • Fire: 7.1
 • Lightning: 5.0
 • Holy: 6.2

Resistance

 • Immunity: 22
 • Robustness: 44
 • Focus: 15
 • Vitality: 15
 • Poise: 9

Tìm bộ Briar Set ở đâu ?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Briar Set Where to Find It scaled

Được bán bởi Enia at the Roundtable Hold tổng giá 18000 runes

 • Briar Helm – 4000 runes
 • Briar Armor – 6000 runes
 • Briar Gauntlets – 4000 runes
 • Briar Greaves – 4000 runes

Carian Knight Set

Carian Knight Helm

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Carian Knight Set Carian Knight Helm

Stats

 • Weight: 4.6
 • Physical: 4.2
 • VS Strike: 3.8
 • VS Slash: 4.4
 • VS Pierce: 4.2
 • Magic: 4.4
 • Fire: 4.2
 • Lightning: 3.4
 • Holy: 4.2

Resistance

 • Immunity: 12
 • Robustness: 20
 • Focus: 9
 • Vitality: 10
 • Poise: 4

Carian Knight Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Carian Knight Set Carian Knight Armor

Stats

 • Weight: 10.4
 • Physical: 11.8
 • VS Strike: 10.8
 • VS Slash: 12.3
 • VS Pierce: 11.8
 • Magic: 12.3
 • Fire: 11.8
 • Lightning: 9.4
 • Holy: 11.8

Resistance

 • Immunity: 28
 • Robustness: 46
 • Focus: 21
 • Vitality: 23
 • Poise: 12

Carian Knight Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Carian Knight Set Carian Knight Gauntlets

Stats

 • Weight: 3.5
 • Physical: 2.9
 • VS Strike: 2.7
 • VS Slash: 3.1
 • VS Pierce: 2.9
 • Magic: 3.1
 • Fire: 2.9
 • Lightning: 2.3
 • Holy: 2.9

Resistance

 • Immunity: 9
 • Robustness: 15
 • Focus: 7
 • Vitality: 8
 • Poise: 3

Carian Knight Greaves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Carian Knight Set Carian Knight Greaves

Stats

 • Weight: 6.6
 • Physical: 6.8
 • VS Strike: 6.2
 • VS Slash: 7.1
 • VS Pierce: 6.8
 • Magic: 7.1
 • Fire: 6.8
 • Lightning: 5.4
 • Holy: 6.8

Resistance

 • Immunity: 17
 • Robustness: 29
 • Focus: 13
 • Vitality: 14
 • Poise: 7

Tìm bộ Carian Knight Set ở đâu?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Carian Knight Set Where to Find It scaled

Được tìm thấy trên một bàn thờ với ba kẻ thù không đội trời chung đang cúi đầu trước nó trong Học viện Raya Lucaria. Có thể đến được bằng cách nhảy ra khỏi gờ đá ở bên phải, nơi có thể nhìn thấy bánh xe thang máy quay ở phía xa.

Chain Set

Chain Coif

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Chain Set Chain Coif

Stats

 • Weight: 3.8
 • Physical: 4.2
 • VS Strike: 3.1
 • VS Slash: 4.6
 • VS Pierce: 4.2
 • Magic: 2.5
 • Fire: 3.8
 • Lightning: 2.1
 • Holy: 2.8

Resistance

 • Immunity: 11
 • Robustness: 18
 • Focus: 5
 • Vitality: 8
 • Poise: 4

Chain Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Chain Set Chain Armor

Stats

 • Weight: 8.8
 • Physical: 11.9
 • VS Strike: 8.8
 • VS Slash: 12.9
 • VS Pierce: 11.9
 • Magic: 7.1
 • Fire: 10.9
 • Lightning: 6.1
 • Holy: 8.0

Resistance

 • Immunity: 25
 • Robustness: 42
 • Focus: 11
 • Vitality: 18
 • Poise: 12

Chain Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Chain Set Chain Gauntlets

Stats

 • Weight: 2.9
 • Physical: 2.9
 • VS Strike: 2.1
 • VS Slash: 3.2
 • VS Pierce: 2.9
 • Magic: 1.7
 • Fire: 2.7
 • Lightning: 1.5
 • Holy: 1.9

Resistance

 • Immunity: 8
 • Robustness: 14
 • Focus: 4
 • Vitality: 6
 • Poise: 3

Chain Leggings

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Chain Set Chain Leggings

Stats

 • Weight: 5.5
 • Physical: 6.8
 • VS Strike: 5.0
 • VS Slash: 7.4
 • VS Pierce: 6.8
 • Magic: 4.0
 • Fire: 6.2
 • Lightning: 3.4
 • Holy: 4.5

Resistance

 • Immunity: 16
 • Robustness: 26
 • Focus: 7
 • Vitality: 11
 • Poise: 7

Tìm bộ Chain Set ở đâu ?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Chain Set Where to Find It scaled
 • Bán bởi Kale ở Church of Elleh với giá 4500 runes
  • Chain Coif – 1000 runes
  • Chain Armor – 1500 runes
  • Chain Gauntlets – 1000 runes
  • Chain Leggings – 1000 runes

Champion Set

Champion Headband

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Champion Set Champion Headband

Stats

 • Weight: 2.7
 • Physical: 2.3
 • VS Strike: 3.1
 • VS Slash: 2.5
 • VS Pierce: 2.8
 • Magic: 2.8
 • Fire: 3.4
 • Lightning: 3.6
 • Holy: 3.4

Resistance

 • Immunity: 30
 • Robustness: 14
 • Focus: 14
 • Vitality: 16
 • Poise: 0

Champion Pauldron

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Champion Set Champion Pauldron

Stats

 • Weight: 5.1
 • Physical: 6.1
 • VS Strike: 8.0
 • VS Slash: 6.7
 • VS Pierce: 7.1
 • Magic: 7.1
 • Fire: 8.8
 • Lightning: 9.5
 • Holy: 8.8

Resistance

 • Immunity: 46
 • Robustness: 28
 • Focus: 38
 • Vitality: 35
 • Poise: 3

Champion Bracers

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Champion Set Champion Bracers

Stats

 • Weight: 1.7
 • Physical: 1.5
 • VS Strike: 1.6
 • VS Slash: 1.7
 • VS Pierce: 1.7
 • Magic: 1.9
 • Fire: 1.9
 • Lightning: 2.1
 • Holy: 1.7

Resistance

 • Immunity: 15
 • Robustness: 8
 • Focus: 17
 • Vitality: 17
 • Poise: 1

Champion Gaiters

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Champion Set Champion Gaiters

Stats

 • Weight: 3.9
 • Physical: 3.8
 • VS Strike: 5.0
 • VS Slash: 4.0
 • VS Pierce: 4.5
 • Magic: 4.5
 • Fire: 5.4
 • Lightning: 5.8
 • Holy: 5.4

Resistance

 • Immunity: 31
 • Robustness: 20
 • Focus: 26
 • Vitality: 24
 • Poise: 3

Tìm bộ Champion Set ở đâu?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Champion Set Where to Find It scaled

Bộ giáp khởi đầu của lớp Hero

Cleanrot Set

Cleanrot Helm

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Cleanrot Set Cleanrot Helm

Stats

 • Weight: 6.4
 • Physical: 5.2
 • VS Strike: 4.8
 • VS Slash: 5.8
 • VS Pierce: 6.3
 • Magic: 4.5
 • Fire: 4.6
 • Lightning: 4.0
 • Holy: 4.8

Resistance

 • Immunity: 27
 • Robustness: 29
 • Focus: 12
 • Vitality: 14
 • Poise: 7

Cleanrot Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Cleanrot Set Cleanrot Armor

Stats

 • Weight: 15.0
 • Physical: 14.6
 • VS Strike: 13.4
 • VS Slash: 16.0
 • VS Pierce: 17.5
 • Magic: 12.6
 • Fire: 12.8
 • Lightning: 11.4
 • Holy: 13.5

Resistance

 • Immunity: 63
 • Robustness: 67
 • Focus: 28
 • Vitality: 32
 • Poise: 23

Cleanrot Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Cleanrot Set Cleanrot Gauntlets

Stats

 • Weight: 5.0
 • Physical: 3.6
 • VS Strike: 3.3
 • VS Slash: 4.0
 • VS Pierce: 4.4
 • Magic: 3.1
 • Fire: 3.2
 • Lightning: 2.8
 • Holy: 3.3

Resistance

 • Immunity: 21
 • Robustness: 22
 • Focus: 9
 • Vitality: 11
 • Poise: 5

Cleanrot Greaves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Cleanrot Set Cleanrot Greaves

Stats

 • Weight: 9.3
 • Physical: 8.4
 • VS Strike: 7.6
 • VS Slash: 9.2
 • VS Pierce: 10.1
 • Magic: 7.2
 • Fire: 7.3
 • Lightning: 6.5
 • Holy: 7.7

Resistance

 • Immunity: 39
 • Robustness: 41
 • Focus: 17
 • Vitality: 20
 • Poise: 13

Tìm bộ Cleanrot Set ở đâu?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Cleanrot Set Where to Find It scaled

Rơi ra khi đánh bại Cleanrot Knight trong Shaded Castle

Confessor Set

Confessor Hood

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Confessor Set Confessor Hood

Stats

 • Weight: 3.3
 • Physical: 2.8
 • VS Strike: 3.6
 • VS Slash: 2.8
 • VS Pierce: 3.1
 • Magic: 3.8
 • Fire: 3.8
 • Lightning: 4.2
 • Holy: 3.4

Resistance

 • Immunity: 26
 • Robustness: 20
 • Focus: 20
 • Vitality: 22
 • Poise: 2

Confessor Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Confessor Set Confessor Armor

Stats

 • Weight: 8.3
 • Physical: 8.8
 • VS Strike: 10.9
 • VS Slash: 8.8
 • VS Pierce: 9.5
 • Magic: 11.4
 • Fire: 11.4
 • Lightning: 12.4
 • Holy: 10.2

Resistance

 • Immunity: 63
 • Robustness: 50
 • Focus: 50
 • Vitality: 55
 • Poise: 6

Confessor Gloves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Confessor Set Confessor Gloves

Stats

 • Weight: 2.8
 • Physical: 2.1
 • VS Strike: 2.7
 • VS Slash: 2.1
 • VS Pierce: 2.3
 • Magic: 2.8
 • Fire: 2.8
 • Lightning: 3.1
 • Holy: 2.5

Resistance

 • Immunity: 21
 • Robustness: 17
 • Focus: 17
 • Vitality: 18
 • Poise: 1

Confessor Boots

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Confessor Set Confessor Boots

Stats

 • Weight: 4.8
 • Physical: 4.5
 • VS Strike: 5.8
 • VS Slash: 4.5
 • VS Pierce: 5.0
 • Magic: 6.2
 • Fire: 6.2
 • Lightning: 6.8
 • Holy: 5.4

Resistance

 • Immunity: 37
 • Robustness: 29
 • Focus: 29
 • Vitality: 31
 • Poise: 3

Tìm bộ Confessor Set ở đâu?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Confessor Set Where to Find It scaled
 • Bộ giáp khởi đầu của lớp nhân vật Confessor
 • Được bán bởi Nomadic Merchant ở Mt. Gelmir với giá 4500 runes
  • Confessor Hood – 1000 runes
  • Confessor Armor – 1500 runes
  • Confessor Gloves – 1000 runes
  • Confessor Boots – 1000 runes

Crucible Set

Crucible Axe Helm

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Crucible Set Crucible Axe Helm

Stats

 • Weight: 6.6
 • Physical: 6.3
 • VS Strike: 5.0
 • VS Slash: 6.1
 • VS Pierce: 6.1
 • Magic: 4.6
 • Fire: 4.6
 • Lightning: 4.0
 • Holy: 4.8

Resistance

 • Immunity: 22
 • Robustness: 31
 • Focus: 15
 • Vitality: 15
 • Poise: 9

Crucible Axe Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Crucible Set Crucible Axe Armor

Stats

 • Weight: 15.5
 • Physical: 17.5
 • VS Strike: 13.9
 • VS Slash: 16.8
 • VS Pierce: 16.8
 • Magic: 13.0
 • Fire: 12.8
 • Lightning: 11.4
 • Holy: 13.5

Resistance

 • Immunity: 50
 • Robustness: 71
 • Focus: 35
 • Vitality: 35
 • Poise: 27

Crucible Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Crucible Set Crucible Gauntlets

Stats

 • Weight: 5.2
 • Physical: 4.4
 • VS Strike: 3.4
 • VS Slash: 4.2
 • VS Pierce: 4.2
 • Magic: 3.2
 • Fire: 3.2
 • Lightning: 2.8
 • Holy: 3.3

Resistance

 • Immunity: 17
 • Robustness: 24
 • Focus: 12
 • Vitality: 12
 • Poise: 6

Crucible Greaves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Crucible Set Crucible Greaves

Stats

 • Weight: 9.6
 • Physical: 10.1
 • VS Strike: 8.0
 • VS Slash: 9.6
 • VS Pierce: 9.6
 • Magic: 7.4
 • Fire: 7.3
 • Lightning: 6.5
 • Holy: 7.7

Resistance

 • Immunity: 31
 • Robustness: 44
 • Focus: 22
 • Vitality: 22
 • Poise: 16

Tìm bộ Crucible Set ở đâu?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Crucible Set Where to Find It scaled

Rơi ra bởi bộ đôi boss Crucible KnightAuriza Hero’s Grave

Cuckoo Knight Set

Cuckoo Knight Helm

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Cuckoo Knight Set Cuckoo Knight Helm

Stats

 • Weight: 5.1
 • Physical: 4.8
 • VS Strike: 4.0
 • VS Slash: 5.2
 • VS Pierce: 4.8
 • Magic: 4.4
 • Fire: 4.2
 • Lightning: 3.1
 • Holy: 3.6

Resistance

 • Immunity: 14
 • Robustness: 24
 • Focus: 10
 • Vitality: 10
 • Poise: 6

Cuckoo Knight Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Cuckoo Knight Set Cuckoo Knight Armor

Stats

 • Weight: 11.8
 • Physical: 13.5
 • VS Strike: 11.4
 • VS Slash: 14.6
 • VS Pierce: 13.5
 • Magic: 12.4
 • Fire: 11.9
 • Lightning: 8.8
 • Holy: 10.2

Resistance

 • Immunity: 32
 • Robustness: 57
 • Focus: 24
 • Vitality: 24
 • Poise: 19

Cuckoo Knight Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Cuckoo Knight Set Cuckoo Knight Gauntlets

Stats

 • Weight: 3.9
 • Physical: 3.3
 • VS Strike: 2.8
 • VS Slash: 3.6
 • VS Pierce: 3.3
 • Magic: 3.1
 • Fire: 2.9
 • Lightning: 2.1
 • Holy: 2.5

Resistance

 • Immunity: 11
 • Robustness: 19
 • Focus: 8
 • Vitality: 8
 • Poise: 4

Cuckoo Knight Greaves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Cuckoo Knight Set Cuckoo Knight Greaves

Stats

 • Weight: 7.3
 • Physical: 7.7
 • VS Strike: 6.5
 • VS Slash: 8.4
 • VS Pierce: 7.7
 • Magic: 7.1
 • Fire: 6.8
 • Lightning: 5.0
 • Holy: 5.8

Resistance

 • Immunity: 20
 • Robustness: 35
 • Focus: 15
 • Vitality: 15
 • Poise: 11

Tìm bộ Cuckoo Knight Set ở đâu?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Cuckoo Knight Set Where to Find It scaled

Rơi ra sau khi đánh bại Cuckoo Knights trên con ngựa đen dọc theo những con đường ở  Liurnia of the Lakes

Drake Knight Set

Drake Knight Helm

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Drake Knight Set Drake Knight Helm

Stats

 • Weight: 4.0
 • Physical: 4.0
 • VS Strike: 3.4
 • VS Slash: 4.2
 • VS Pierce: 4.0
 • Magic: 3.6
 • Fire: 4.0
 • Lightning: 3.1
 • Holy: 3.6

Resistance

 • Immunity: 11
 • Robustness: 20
 • Focus: 9
 • Vitality: 9
 • Poise: 4

Drake Knight Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Drake Knight Set Drake Knight Armor

Stats

 • Weight: 9.2
 • Physical: 11.4
 • VS Strike: 9.5
 • VS Slash: 11.9
 • VS Pierce: 11.4
 • Magic: 10.2
 • Fire: 11.4
 • Lightning: 8.8
 • Holy: 10.2

Resistance

 • Immunity: 25
 • Robustness: 46
 • Focus: 21
 • Vitality: 21
 • Poise: 14

Drake Knight Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Drake Knight Set Drake Knight Gauntlets

Stats

 • Weight: 3.1
 • Physical: 2.8
 • VS Strike: 2.3
 • VS Slash: 2.9
 • VS Pierce: 2.8
 • Magic: 2.5
 • Fire: 2.8
 • Lightning: 2.1
 • Holy: 2.5

Resistance

 • Immunity: 8
 • Robustness: 15
 • Focus: 7
 • Vitality: 7
 • Poise: 3

Drake Knight Greaves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Drake Knight Set Drake Knight Greaves

Stats

 • Weight: 5.7
 • Physical: 6.5
 • VS Strike: 5.4
 • VS Slash: 6.8
 • VS Pierce: 6.5
 • Magic: 5.8
 • Fire: 6.5
 • Lightning: 5.0
 • Holy: 5.8

Resistance

 • Immunity: 16
 • Robustness: 29
 • Focus: 13
 • Vitality: 13
 • Poise: 8

Tìm bộ Drake Knight Set ở đâu ?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Drake Knight Set Where to Find It scaled

Được tìm thấy trong một rương kho báu ngay phía đông bắc của Dragon Temple Rooftop xung quanh bên ngoài của cấu trúc thang máy tròn

Eccentric’s Set

Eccentric’s Hood

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Eccentrics Set Eccentrics Hood

Stats

 • Weight: 4.0
 • Physical: 4.4
 • VS Strike: 3.4
 • VS Slash: 4.2
 • VS Pierce: 4.4
 • Magic: 3.4
 • Fire: 3.6
 • Lightning: 2.3
 • Holy: 3.1

Resistance

 • Immunity: 14
 • Robustness: 24
 • Focus: 9
 • Vitality: 8
 • Poise: 4

Eccentric’s Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Eccentrics Set Eccentrics Armor

Stats

 • Weight: 10.6
 • Physical: 12.9
 • VS Strike: 10.9
 • VS Slash: 12.4
 • VS Pierce: 12.9
 • Magic: 10.9
 • Fire: 10.9
 • Lightning: 7.1
 • Holy: 9.5

Resistance

 • Immunity: 35
 • Robustness: 60
 • Focus: 23
 • Vitality: 21
 • Poise: 15

Eccentric’s Manchettes

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Eccentrics Set Eccentrics Manchettes

Stats

 • Weight: 2.9
 • Physical: 2.9
 • VS Strike: 2.1
 • VS Slash: 2.8
 • VS Pierce: 2.9
 • Magic: 2.1
 • Fire: 2.3
 • Lightning: 1.5
 • Holy: 1.9

Resistance

 • Immunity: 8
 • Robustness: 18
 • Focus: 6
 • Vitality: 4
 • Poise: 3

Eccentric’s Breeches

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Eccentrics Set Eccentrics Breeches

Stats

 • Weight: 5.1
 • Physical: 6.5
 • VS Strike: 4.5
 • VS Slash: 6.2
 • VS Pierce: 6.5
 • Magic: 4.5
 • Fire: 5.0
 • Lightning: 3.0
 • Holy: 4.0

Resistance

 • Immunity: 15
 • Robustness: 31
 • Focus: 7
 • Vitality: 7
 • Poise: 6

Tìm bộ Eccentric’s Set ở đâu ?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Eccentrics Set Where to Find It scaled

Nhận được như một phần của nhiệm vụ phụ của Sorceress Sellen

Fingerprint Set

Fingerprint Helm

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Fingerprint Set Fingerprint Helm

Stats

 • Weight: 4.6
 • Physical: 4.8
 • VS Strike: 4.2
 • VS Slash: 4.2
 • VS Pierce: 4.2
 • Magic: 3.4
 • Fire: 4.5
 • Lightning: 2.3
 • Holy: 3.4

Resistance

 • Immunity: 14
 • Robustness: 26
 • Focus: 5
 • Vitality: 10
 • Poise: 6

Fingerprint Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Fingerprint Set Fingerprint Armor

Stats

 • Weight: 10.6
 • Physical: 13.5
 • VS Strike: 11.9
 • VS Slash: 11.9
 • VS Pierce: 11.9
 • Magic: 9.5
 • Fire: 12.6
 • Lightning: 6.7
 • Holy: 9.5

Resistance

 • Immunity: 32
 • Robustness: 60
 • Focus: 11
 • Vitality: 23
 • Poise: 19

Fingerprint Gauntlets

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Fingerprint Set Fingerprint Gauntlets

Stats

 • Weight: 3.5
 • Physical: 3.3
 • VS Strike: 2.9
 • VS Slash: 2.9
 • VS Pierce: 2.9
 • Magic: 2.3
 • Fire: 3.1
 • Lightning: 1.6
 • Holy: 2.3

Resistance

 • Immunity: 11
 • Robustness: 20
 • Focus: 4
 • Vitality: 8
 • Poise: 4

Fingerprint Greaves

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Fingerprint Set Fingerprint Greaves

Stats

 • Weight: 6.6
 • Physical: 7.7
 • VS Strike: 6.8
 • VS Slash: 6.8
 • VS Pierce: 6.8
 • Magic: 5.4
 • Fire: 7.2
 • Lightning: 3.8
 • Holy: 5.4

Resistance

 • Immunity: 20
 • Robustness: 37
 • Focus: 7
 • Vitality: 14
 • Poise: 11

Tìm bộ  Fingerprint Set ở đâu?

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Fingerprint Set Where to Find It scaled

Rơi ra bởi Roundtable Knight Vyke – boss của  Lord Contender’s Evergaol phía đông Whiteridge Road

Elden Lord Set

Elden Lord Crown

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Elden Lord Set Elden Lord Crown

Stats

 • Weight: 3.6
 • Physical: 3.8
 • VS Strike: 3.4
 • VS Slash: 3.6
 • VS Pierce: 4.0
 • Magic: 2.5
 • Fire: 3.6
 • Lightning: 2.1
 • Holy: 2.3

Resistance

 • Immunity: 11
 • Robustness: 20
 • Focus: 0
 • Vitality: 5
 • Poise: 3

Elden Lord Armor

Danh sách tất cả các loại giáp trong Elden Ring Elden Lord Set Elden Lord Armor

Stats

 • Weight: 9.2
 • Physical: 11.9
 • VS Strike: 10.9
 • VS Slash: 11.4
 • VS Pierce: 12.4
 • Magic: 8.8
 • Fire: 11.4
 • Lightning: 7.1
 • Holy: 8.0

Resistance

 • Immunity: 32
 • Robustness: 55
 • Focus: 18
 • Vitality: 21
 • Poise: 14

Bạn có thể tìm đọc thêm các bài viết hướng dẫn chơi Elden Ring để có thêm nhiều thông tin về thế giới của Elden Ring.

Để xem thêm nhiều thông tin được cập nhật liên tục bạn có thể vào Fanpage của 1KGame : fb.com/1kgame.net

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x