Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng

Bài viết này 1KGame sẽ giới thiệu đến các bạn về danh sách vũ khí trong Elden Ring và cách mà bạn có thể tìm chúng. Elden Ring chứa đựng rất nhiều quái vật có thể giết bạn bất cứ lúc nào nên hãy chắc rằng bạn đã lựa chọn vũ khí phù hợp với mình.

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng
Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng

Tất nhiên với những bạn mới bắt đầu game có thể xem qua cách chọn vũ khí cho tân thủ để khởi đầu dễ hơn. Bạn có thể tìm đọc thêm các bài viết về Áo giáp trong Elden Ring, Khiên trong Elden Ring, Phép thuật trong Elden Ring.

Lưu ý: Danh sách vũ khí trong Elden Ring dưới đây có thể không đầy đủ nên nếu bạn không tìm thấy thông tin về món vũ khí nào xin vui lòng để lại bình luận để 1KGame có thể cập nhật vào bài viết.

Mục lục ẩn
1 Tất cả vũ khí trong Elden Ring

Tất cả vũ khí trong Elden Ring

Straight Swords

Broadsword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng broadsword
Stats:Physical: 117
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10
Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: E
Skill:Square Off
Locations:Vũ khí bắt đầu lớp Confessor
Được bán bởi Nomadic Merchant ở phía đông lối vào Hang động Duyên hải với giá 1.800 Rune

Cane Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng cane sword
Stats:Physical: 96
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 8
Dexterity: 11
Attribute Scaling:Strength: E
Dexterity: D
Skill:Square Off
Locations:Được tìm thấy trên một xác chết bên cạnh một số cầu thang dẫn vào trong nhà, ngay phía đông nam của West Capital Rampart

Carian Knight’s Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng carian knights sword
Stats:Physical: 88
Magic: 88
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10
Dexterity: 10
Intelligence: 18
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Intelligence: D
Skill:Carian Grandeur
Locations:Trong một chiếc rương trên lưng xe ngựa được kéo bởi hai người khổng lồ xiên que đi trên con đường phía tây bắc của Học viện Raya Lucaria

Coded Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring straight swords coded sword
Stats:Holy: 85
Critical: 100
Attributes Required:Faith: 20
Attribute Scaling:Faith: B
Skill:Unblockable Blade
Locations:Được tìm thấy trên tầng hai của Trang viên kiên cố ở Fortified Manor trong Leyndell, Royal Capital. Trên ngai vàng phía sau một dãy cửa có thể mở được.

Crystal Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng crystal sword
Stats:Physical: 106 Magic: 68 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 13 Dexterity: 10 Intelligence: 15
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: E Intelligence: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Được tìm thấy trên một vách đá bên kia cây cầu phía bắc Village of the Albinaurics

Lazuli Glintstone Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng lazuli glintstone sword
Stats:Physical: 79
Magic: 94
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 8
Dexterity: 9
Intelligence: 13
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: E
Intelligence: D
Skill:Glintstone Pebble
Locations:Bị đánh rơi bởi những người bảo vệ 
Học viện Raya Lucaria , những người cầm kiếm và khiên, một trong số chúng có thể được tìm thấy ngay bên ngoài Lớp học của Schoolhouse

Longsword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng longsword
Stats:Physical: 110
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10
Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Square Off
Locations:Vũ khí khởi đầu lớp Vagabond Được bán bởi Twin Maiden Husks tại Roundtable Hold với giá 1.000 Rune

Lordsworn’s Straight Sword

Lordsworn's Straight Sword
Stats:Physical: 115
Critical: 110
Attributes Required:Strength: 10
Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Square Off
Locations:Được thả bởi những người lính được che chắn đi lang thang dọc theo  Liurnia Highway South

Short Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng short sword
Stats:Physical: 102
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 8
Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Kick
Locations:Astrologer starting weapon Dropped by undead foot soldiers Sold by Nomadic Merchant in northern Limgrave for 600 runes

Sword of Night and Flame

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng sword of night and flame
Stats:Physical: 87
Magic: 56
Fire: 56
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 12
Dexterity: 12
Intelligence: 24
Faith: 24
Attribute Scaling:Strength: E
Dexterity: E
Intelligence: D
Faith: D
Skill:Night-and-Flame Stance
Locations:Tìm thấy trong một cái rương ở Caria Manor . 
Có thể đạt được bằng cách bắt đầu ở Manor Lower Level , nhảy xuống từ bức tường phía bắc và nhảy qua mái nhà với một cái thang xuống tới ngực

Weathered Straight Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring straight swords weathered straight sword
Stats:Physical: 103
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 7
Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Square Off
Locations:Rơi ra bởi CommonerLeyndell, Royal Capital

Curved Swords

Eclipse Shotel

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng eclipse shotel
Stats:Physical: 77
Holy: 77
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10
Dexterity: 25
Faith: 30
Attribute Scaling:Strength: E
Dexterity: D
Faith: 30
Skill:Death Flare
Locations:Tìm thấy trên một xác chết tại Church of the Eclipse

Falchion

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng falchion
Stats:Physical: 109
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 9
Dexterity: 13
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Rơi ra khi đánh bại những kẻ thù á nhân đang la hét

Mantis Blade

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng mantis blade
Stats:Physical: 112
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10
Dexterity: 12
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Bị rơi bởi những kẻ thù bóng râm xuất hiện trong Gelmir Hero’s Grave

Nox Flowing Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng nox flowing sword
Stats:Physical: 112
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 8
Dexterity: 15
Attribute Scaling:Strength: E
Dexterity: D
Skill:Flowing Form
Locations:Nhặt được khi đánh bại Nox ở Sellia, Town of Sorcery

Scavenger’s Curved Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng scavengers curved sword
Stats:Physical: 105 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 9 Dexterity: 14
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Spinning Slash
Passve EffectsCauses blood loss buildup (45)
Locations:Được tìm thấy trên một xác chết dưới chân bậc thang phía tây bắc First Mt. Gelmir Campsite , được canh giữ bởi một Grafted Scion

Scimitar

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng scimitar
Stats:Physical: 106
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 7
Dexterity: 13
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Vũ khí bắt đầu của lớp Warrior
Bị rơi bởi những kẻ thù bộ xương sử dụng nó, một số trong số đó có thể được tìm thấy trong Tombsward Catacombs. .
Bán bởi Twin Maiden Husks tại Roundtable Hold với giá 600 rune

Serpent-God’s Curved Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng serpent gods curved sword
Stats:Physical: 113 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 13 Dexterity: 9
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: E
Skill:Spinning Slash
Locations:Tìm thấy ở Ruin-Strewn Precipice trên một mỏm đá và đc canh gác bởi Giant Land Octopus

Shamshir

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng shamshir
Stats:Physical: 108
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 7
Dexterity: 13
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Được tìm thấy trên một bệ tròn dưới nước do dơi vây quanh trong Highroad Cave

Shotel

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng shotel
Stats:Physical: 96 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 9 Dexterity: 19
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Bán bởi Abandoned Merchant nằm trong đống đổ nát ở phía đông bắc của Soifra River Bank , có thể tiếp cận bằng cách leo lên giàn giáo bằng gỗ với giá 2500 rune

Greatswords

Bastard Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng bastard sword
Stats:Physical: 138 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 16 Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Stamp (Upward Cut)
Locations:Bán bởi Nomadic Merchant bởi Castle Morne Rampart Site of Grace với giá 3000 rune

Blasphemous Blade

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng blasphemous blade
Stats:Physical: 121 Fire: 78 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 22 Dexterity: 15 Faith: 21
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D Faith: D
Skill:Taker’s Flames
Locations:Trao đổi để  Remembrance of the Blasphemous tại Roundtable Hold sau khi đánh bại Rykard, Lord of Blasphemy

Claymore

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng claymore
Stats:Physical: 138 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 16 Dexterity: 13
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Lion’s Claw
Locations:Tìm thấy trong một rương kho báu bên trong phía tây bắc của Castle Morne

Dark Moon Greatsword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng dark moon greatsword
Stats:Physical: 82
Magic: 98
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 16
Dexterity: 11
Intelligence: 38
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Intelligence: C
Skill:Moonlight Greatsword
Locations:Nhận được khi hoàn thành Ranni’s sidequest
Thanh kiếm này sẽ nằm trên bàn thờ, nơi dòng nhiệm vụ kết thúc.

Gargoyle’s Blackblade

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng gargoyles blackblade
Stats:Physical: 102
Holy: 122
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 18
Dexterity: 10
Faith: 22
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: E
Faith: D
Skill:Corpse Wax Cutter
Locations:Bị đánh rơi bởi trùm Black Blade Kindred , người ngồi trên cầu thang ngay bên ngoài Bestial Sanctum

Gargoyle’s Greatsword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng gargoyles greatsword
Stats:Physical: 133 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 18 Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: C Dexterity: E
Skill:Vacuum Slice
Locations:Được thả bởi ông chủ Valiant Gargoyle được tìm thấy trong Siofra Aqueduct

Helphen’s Steeple

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng helphens steeple
Stats:Physical: 101
Magic: 101
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 19
Dexterity: 10
Intelligence: 22
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: E
Intelligence: D
Skill:Ruinous Ghostflame
Locations:Bị một kẻ thù Mariner thả xuống và ẩn mình trên vách đá phía tây Freezing Lake

Knight’s Greatsword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng knights greatsword
Stats:Physical: 141 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 16 Dexterity: 12
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Stamp (Upward Cut)
Locations:Được thả bởi các hiệp sĩ mặc giáp rải rác khắp Liurnia

Lordsworn’s Greatsword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng lordsworns greatsword
Stats:Physical: 136 Critical: 110
Attributes Required:Strength: 16 Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Stamp (Upward Cut)
Locations:Tìm thấy trong một cái rương ở mặt trước của một toa xe ở 
Gatefront Ruins

Marais Executioner’s Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng marais executioners sword
Stats:Physical: 94
Magic: 61
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 24
Dexterity: 14 Arcane: 23
Attribute Scaling:Strength: C
Dexterity: E
Arcane: D
Skill:Eochaid’s Dancing Blade
Locations:Được thả bởi Elmer of the Briar – Boss của The Shaded Castle

Curved Greatswords

Dismounter

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng dismounter
Stats:Physical: 138 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 19 Dexterity: 16
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Dropped by Kaiden soldiers who inhabit Limgrave, usually on horseback

Magma Wyrm’s Scalesword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng magma wyrms scalesword
Stats:Physical: 114
Fire: 74
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 24
Dexterity: 15
Faith: 18
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Faith: D
Skill:Magma Guillotine
Locations:Bị đánh rơi bởi Magma Wyrm Makar – trùm của Ruin-Strewn Precipice

Morgott’s Cursed Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng morgotts cursed sword
Stats:Physical: 120 Critical: 110
Attributes Required:Strength: 14 Dexterity: 35 Arcane: 17
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: C Arcane: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (36)
Skill:Cursed-Blood Slice
Locations:Trao đổi với Remembrance of the Omen KingRoundtable Hold sau khi đánh bại Morgott, the Omen King

Omen Cleaver

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng omen cleaver
Stats:Physical: 142 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 19 Dexterity: 16
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Rơi ra bởi yêu tinh – một trong số chúng có thể được tìm thấy trong sân của Stormveil Castle

Colossal Swords

Dragon Greatclaw

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng dragon greatclaw
Stats:Physical: 120 Lightning: 78 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 30 Dexterity: 14
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Endure
Locations:Rơi ra bởi Draconic Tree Sentinel – một con trùm gắn kết bảo vệ lối vào phía đông bắc của Leyndell, Royal Capital

Godslayer’s Greatsword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring colossal swords godslayers greatsword
Stats:Physical: 119 Fire: 77 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 20 Dexterity: 22 Faith: 20
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D Faith: D
Skill:The Queen’s Black Flame
Locations:Found in a treasure chest behind the chamber where you fight the Godskin Apostle boss in the Basement of the Divine Tower of Caelid

Grafted Blade Greatsword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng grafted blade greatsword
Stats:Physical: 157
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 40
Dexterity: 14
Attribute Scaling:Strength: C
Dexterity: E
Skill:Oath of Vengeance
Locations:Rơi ra bởi Leonine Misbegotten – boss trên hòn đảo phía tây nam 
Castle Morne

Royal Greatsword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng royal greatsword
Stats:Physical: 112 Magic: 134 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 26 Dexterity: 18 Intelligence: 22
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: E Intelligence: D
Skill:Wolf’s Assault
Locations:Rơi ra bởi Blaidd the Half-Wolf , người xuất hiện bên ngoài Ranni’s Rise sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ của Ranni.

Starscourge Greatsword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng starscourge greatsword
Stats:Physical: 129 Magic: 83 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 38 Dexterity: 12 Intelligence: 15
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D Intelligence: E
Skill:Starcaller Cry
Locations:Giao dịch Remembrance of the Starscourge tại Roundtable Hold sau khi đánh bại Radahn của Starscourge

Zweihander

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng zweihander
Stats:Physical: 141 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 19 Dexterity: 11
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Stamp (Upward Cut)
Locations:Bán bởi Isolated Merchant trong 
Isolated Merchant’s Shack với giá 3500 rune

Colossal Weapons

Fallingstar Beast Jaw

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng fallingstar beast jaw
Stats:Physical: 131
Magic: 85
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 34
Dexterity: 12
Intelligence: 20
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Intelligence: E
Skill:Gravity Bolt
Locations:Rơi ra bởi trùm quái thú Fallingstar Full-Grown ngồi trên đỉnh núi Gelmir

Prelate’s Inferno Crozier

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng prelates inferno crozier
Stats:Physical: 156 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 45 Dexterity: 8
Attribute Scaling:Strength: C Dexterity: E
Skill:Prelate’s Charge
Locations:Rơi ra bởi kẻ thù bắn súng lớn sống ở 
Fort Laiedd

Watchdog’s Staff

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng watchdogs staff
Stats:Physical: 165 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 34 Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Sorcery of the Crozier
Locations:Được tìm thấy đằng sau Illusory Wall nằm ngay bên cạnh dãy cầu thang thứ hai trong Road’s End Catacombs

Thrusting Swords

Antspur Rapier

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng antspur rapier
Stats:Physical: 98 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10 Dexterity: 20
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Passive Effects:Causes scarlet rot buildup (55)
Skill:Impaling Thrust
Locations:Rơi bởi NPC Maleigh Marais, Shaded Castle Castellan , người tuần tra lâu đài Altus

Cleanrot Knight’s Sword

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng cleanrot knights sword
Stats:Physical: 109 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 11 Dexterity: 13
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Impaling Thrust
Locations:Rơi bởi Cleanrot Knight quái trong Shaded Castle

Estoc

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng estoc
Stats:Physical: 107 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 11 Dexterity: 13
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: C
Skill:Impaling Thrust
Locations:Vũ khí bắt đầu của lớp Prisoner
Mua từ Nomadic Merchant tại 
Bờ hồ Liurnia với giá 3000 rune

Rapier

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng rapier
Stats:Physical: 96 Critical: 120
Attributes Required:Strength: 7 Dexterity: 12
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: C
Skill:Impaling Thrust
Locations:Bán bởi Twin Maiden Husks tại Roundtable Hold với giá 1000 rune

Heavy Thrusting Swords

Bloody Helice

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng bloody helice
Stats:Physical: 121 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 16 Dexterity: 19 Arcane: 17
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: D Arcane: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (33)
Skill:Dynast’s Finesse
Locations:Tìm thấy trong một rương kho báu qua một căn phòng trong Di tích Writheblood có boss Sanguine Noble

Godskin Stitcher

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring heavy thrusting swords godskin stitcher
Stats:Physical: 127 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 14 Dexterity: 17
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Impaling Thrust
Locations:Rơi ra khi đánh bại Godskin Noble – boss đầu tiên của Volcano Manor

Great Epee

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng great epee
Stats:Physical: 124 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 15 Dexterity: 16
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Impaling Thrust
Locations:Tìm thấy trong một cái rương ở đồn địch ở ngay phía đông của Agheel Lake South

Katanas

Uchigatana

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng uchigatana
Stats:Physical: 115 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 11 Dexterity: 15
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (45)
Skill:Unsheathe
Locations:Vũ khí khởi đầu của lớp Samurai
Được tìm thấy trên một xác chết treo trên mỏm đá ở Deathtouched Catacombs

Axes

Battle Axe

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng battle
Stats:Physical: 123 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 12 Dexterity: 8
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Wild Strikes
Locations:Vũ khí bắt đầu của lớp Hero
Được bán bởi Twin Maiden Husks tại Roundtable Hold với giá 800 rune

Forked Hatchet

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng forked hatchet
Stats:Physical: 101 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 9 Dexterity: 14
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (50)
Skill:Quickstep
Locations:Được thả bởi những con thú màu xanh lục được tìm thấy trong hầu hết các hang động

Hand Axe

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng hand
Stats:Physical: 113 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 9 Dexterity: 8
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Quickstep
Locations:Bán bởi Nomadic Merchant về phía đông nam của Mistwood Ruins với giá 2000 rune

Highland Axe

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng highland
Stats:Physical: 123 Critical: 110
Attributes Required:Strength: 12 Dexterity: 9
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:War Cry
Locations:Được tìm thấy trong Lâu đài Stormveil trên một xác chết ở cuối lối đi được bảo vệ bởi Grafted Scion

Icerind Hatchet

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng icerind hatchet
Stats:Physical: 111 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 11 Dexterity: 16
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: D
Passive Effects:Causes frost buildup (65)
Skill:Hoarfrost Stomp
Locations:Được tìm thấy trong một rương kho báu trong đống đổ nát của một tòa tháp ở 
Temple Quarter

Iron Cleaver

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng iron cleaver
Stats:Physical: 120 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 15 Dexterity: 7
Attribute Scaling:Strength: C Dexterity: E
Skill:Wild Strikes
Locations:Rơi từ quái Misbegotten sống ở các khu vực phía đông nam của East Capital Rampart

Jawbone Axe

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng jawbone
Stats:Physical: 124 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 14 Dexterity: 8
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: E
Skill:Wild Strikes
Locations:Bị đánh rơi bởi những người lính có sừng sống ở Liurnia

Stormhawk Axe

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring axes stormhawk
Stats:Physical: 130 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 19 Dexterity: 15
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Thunderstorm
Locations:Tìm thấy ở cuối thang máy phía đông bắc của Divine Bridge

Greataxes

Axe of Godrick

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng axe of godrick
Stats:Physical: 142 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 34 Dexterity: 22
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:I Command Thee, Kneel!
Locations:Giao dịch để Remembrance of the Grafted và chi thêm 2000 rune tại Roundtable Hold chỗ sau khi đánh bại Godrick the Grafted

Crescent Moon Axe

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng crescent moon
Stats:Physical: 146 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 25 Dexterity: 15
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:War Cry
Locations:Bị rơi bởi những thanh kiếm cầm rìu rải rác khắp Stormveil Castle

Gargoyle’s Black Axe

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng gargoyles black
Stats:Physical: 100 Holy: 120 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 24 Dexterity: 8 Faith: 22
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: E Faith: D
Skill:War Cry
Locations:Bị đánh rơi bởi trùm Kindred Black Blade bay tới trên đường về phía Grand Lift of Rold

Gargoyle’s Great Axe

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng gargoyles great
Stats:Physical: 123 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 24 Dexterity: 8
Attribute Scaling:Strength: C Dexterity: E
Skill:War Cry
Locations:Bị đánh rơi bởi một kẻ thù gargoyle sà ngay phía đông bắc của Outer Wall Phantom Tree

Great Omenkiller Cleaver

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng great omenkiller cleaver
Stats:Physical: 142 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 23 Dexterity: 12
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (55)
Skill:Wild Strikes
Locations:Rớt từ quái ở Prison Town Church

Greataxe

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng
Stats:Physical: 151 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 30 Dexterity: 8
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Barbaric Roar
Locations:Được tìm thấy trong rương kho báu được cất giấu trên lưng một toa xe được kéo bởi hai người khổng lồ xiên que trên con đường phía đông nam của Gatefront Ruins

Rusted Anchor

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng rusted anchor
Stats:Physical: 147 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 26 Dexterity: 9
Attribute Scaling:Strength: C Dexterity: E
Skill:Barbaric Roar
Locations:Rơi ra bởi Scaly Misbegotten – boss của Morne Tunnel

Sacred Butchering Knife

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng sacred butchering knife
Stats:Physical: 96 Holy: 96 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 16 Dexterity: 20
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: E Faith: D
Skill:Barbaric Roar
Locations:Rơi ra từ Anastasia, Tarnished-Eater – một NPC xâm lược xuất hiện trên con đường phía tây bắc của Bridge of Iniquity

Winged Greathorn

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng winged greathorn
Stats:Physical: 130 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 30 Dexterity: 20
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Soul Stifler
Locations:Giao dịch Remembrance of the Regal Ancestor  và chi thêm 3000 rune tại Roundtable Hold sau khi đánh bại Regal Ancestor Spirit

Daggers

Dagger

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng dagger
Stats:Physical: 74 Critical: 130
Attributes Required:Strength: 5 Dexterity: 9
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: C
Skill:Quickstep
Locations:Rơi ra từ các lính undead dọc theo Limgrave
Bán bởi Twin Maiden HusksRoundtable Hold với giá 400 runes
Rơi ra bởi quái ở Murkwater Cave

Erdsteel Dagger

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng erdsteel dagger
Stats:Physical: 67 Critical: 110
Attributes Required:Strength: 7 Dexterity: 12 Faith: 14
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D Faith: D
Skill:Quickstep
Locations:Nhận phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ 
Kenneth Haight bắt đầu trên tàn tích phía bắc 
Mistwood

Great Knife

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng great knife
Stats:Physical: 75 Critical: 110
Attributes Required:Strength: 6 Dexterity: 12
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: C
Passive Effects:Causes blood loss buildup (38)
Skill:Square Off
Locations:Vũ khí bắt đầu của lớp Bandit

Ivory Sickle

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng ivory sickle
Stats:Physical: 60 Magic: 60 Critical: 110
Attributes Required:Strength: 6 Dexterity: 11 Intelligence: 13
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: D Intelligence: D
Skill:Quickstep
Locations:Tìm thấy trên một chiếc quan tài ở phía đông Village of the Albinaurics

Parrying Dagger

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng parrying dagger
Stats:Physical: 75 Critical: 110
Attributes Required:Strength: 5 Dexterity: 14
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: C
Skill:Parry
Locations:Được bán bởi các Patches cư trú trong 
Murkwater Cave với giá 1600 rune

Reduvia

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng reduvia
Stats:Physical: 79 Critical: 110
Attributes Required:Strength: 5 Dexterity: 13 Arcane: 13
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: D Arcane: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (30)
Skill:Reduvia Blood Blade
Locations:Rơi ra bởi Bloody Finger Nerijus , kẻ xâm lược về phía nam của hẻm núi phía Bắc Hồ Agheel , phía đông của Di tích Gatefront

Scorpion’s Stinger

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng scorpions stinger
Stats:Physical: 79 Critical: 110
Attributes Required:Strength: 6 Dexterity: 12
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: C
Passive Effects:Causes scarlet rot buildup (50)
Skill:Repeating Thrust
Locations:Được tìm thấy trong một rương kho báu ở phía sau của một cấu trúc đền thờ lớn, phía tây Grand Cloister , được canh gác bởi quái Pest

Halberds

Commander’s Standard

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring halberds commanders standard
Stats:Physical: 138 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 24 Dexterity: 14
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Rallying Standard
Locations:Rơi ra khi đánh bại Commander O’Neil – boss ở Heart of Aonia

Dragon Halberd

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng dragon halberd
Stats:Physical: 135 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 22 Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Rơi ra từ boss Dragonkin Soldier người ngồi ở góc tây bắc của Soifra River, có thể truy cập từ một máy dịch chuyển tức thời trong một số tàn tích phía nam Worshipers ‘Woods

Gargoyle’s Black Halberd

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng gargoyles black halberd
Stats:Physical: 103 Holy: 123 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 26 Dexterity: 10 Faith: 22
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: E Faith: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Bị đánh rơi bởi trùm Black Blade Kindred , người ngồi trên cầu thang ngay bên ngoài 
Bestial Sanctum

Gargoyle’s Halberd

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring halberds gargoyles halberd
Stats:Physical: 131 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 26 Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: C Dexterity: E
Skill:Spinning Slash
Locations:Rơi ra khi đánh bại con thú bảo vệ Golden Seed ngay phía nam của West Capital Rampart ở Lyndell, Royal Capital

Golden Halberd

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng golden halberd
Stats:Physical: 134 Holy: 87 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 30 Dexterity: 14 Faith: 12
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: E Faith: D
Skill:Golden Vow
Locations:Rơi ra bởi boss gắn kết Tree Sentinel , người đi lang thang ngay phía nam Church of Elleh

Guardian’s Swordspear

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng guardians swordspear
Stats:Physical: 139 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 17 Dexterity: 16
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: C
Skill:Spinning Slash
Locations:Rơi ra khi đánh quái Erdtree Guardian

Halberd

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng halberd
Stats:Physical: 125 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 14 Dexterity: 12
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Charge Forth
Locations:Vũ khí khởi đầu lớp Vagabond

Pest’s Glaive

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng pests glaive
Stats:Physical: 120 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 13 Dexterity: 13
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Rơi ra bởi Sellia Crystal Tunnel

Vulgar Militia Saw

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng vulgar militia saw
Stats:Physical: 126 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 15 Dexterity: 13
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (55)
Skill:Spinning Slash
Locations:Rơi ra bởi bởi những người lính Vulgar Militia xuất hiện rải rác khắp Lands Between

Vulgar Militia Shotel

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng vulgar militia shotel
Stats:Physical: 121 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 14 Dexterity: 16
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: C
Skill:Spinning Slash
Locations:Rơi ra bởi bởi những người lính Vulgar Militia xuất hiện rải rác khắp Lands Between

Spears

Partisan

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng partisan
Stats:Physical: 123 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 15 Dexterity: 12
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Impaling Thrust
Locations:Rơi ra khi đánh bại lính gác sử dụng chúng ở Stormveil Castle

Pike

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng pike
Stats:Physical: 115 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 20 Dexterity: 14
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Charge Forth
Locations:Bị đánh rơi bởi những người lính thiết giáp với mũ bảo hiểm lao dốc. Một vài người tuần tra đồn trú của kẻ thù về phía đông bắc của 
Warmaster’s Shack

Short Spear

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring spears short spear
Stats:Physical: 112 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10 Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Impaling Thrust
Locations:Vũ khí bắt đầu lớp Prophet
Bán bởi Twin Maiden Husks tại Roundtable Hold với giá 600 rune

Torchpole

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng torchpole
Stats:Physical: 104 Fire: 31 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 14 Dexterity: 15
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D Faith: E
Skill:Charge Forth
Locations:Rơi ra khi đánh bại lính tuần tra ở Stormveil Castle lính mang theo vũ khí này và có thắt lưng màu đỏ

Great Spears

Lance

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng lance
Stats:Physical: 123 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 20 Dexterity: 14
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Charge Forth
Locations:Tìm thấy tàn tích của tòa nhà trên đỉnh trong một đồn trú của kẻ thù ngay phía đông bắc của Warmaster’s Shack

Serpent-Hunter

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring great spears serpent hunter
Stats:Physical: 111 Critical: 100
Attribute Scaling:Strength: B Dexterity: E
Skill:Great-Serpent Hunt
Locations:Được ôm bởi một xác chết hóa đá, vừa đi qua cánh cổng sương mù để tới God-Devouring Serpent – trùm cuối của Volcano Manor

Vyke’s War Spear

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng vykes war spear
Stats:Physical: 103 Fire: 66 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 16 Dexterity: 20 Faith: 18
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D Faith: D
Passive Effects:Causes madness buildup (65)
Skill:Frenzyflame Thrust
Locations:Bị rơi bởi NPC xâm lược Festering Fingerprint Vyke , người xuất hiện ngay phía nam Church of Inhibition

Reapers

Winged Scythe

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng winged scythe
Stats:Physical: 87 Holy: 104 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 16 Dexterity: 16 Faith: 24
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: D Faith: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (55)
Skill:Angel’s Wings
Locations:Tìm thấy trong một rương kho báu Tombsward Ruins, xuống một số cầu thang và bị bảo vệ bởi quái cầm nỏ lửa

Twinblades

Gargoyle’s Black Blades

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng gargoyles black blades
Stats:Physical: 81 Holy: 97 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 18 Dexterity: 15 Faith: 22
Attribute Scaling:Strength: C Dexterity: E Faith: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Rơi bởi boss Kindred Black Blade bay tới trên đường về phía Grand Lift of Rold

Gargoyle’s Twinblade

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng gargoyles twinblade
Stats:Physical: 123 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 18 Dexterity: 15
Attribute Scaling:Strength: C Dexterity: E
Skill:Spinning Slash
Locations:Rơi ra bởi boss Valiant Gargoyle được tìm thấy trong Siofra Aqueduct

Godskin Peeler

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng godskin peeler
Stats:Physical: 121 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 17 Dexterity: 22
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: C
Skill:Black Flame Tornado
Locations:Rơi ra khi đánh bại Godskin Apostle, boss của Dominula, Windmill Village

Twinblade

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng twinblade
Stats:Physical: 119 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10 Dexterity: 18
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Spinning Slash
Locations:Được tìm thấy trong một rương châu báu nằm ở phía tây nam của Dragon-Burnt Ruins

Twinned Knight Swords

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng twinned knight swords
Stats:Physical: 122 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 16 Dexterity: 18
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: E
Skill:Spinning Slash
Locations:Được tìm thấy giữa một vòng tròn kẻ thù đang nhảy múa tại East Windmill Pasture , phía tây bắc Windmill Village

Hammers

Club

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng club
Stats:Physical: 103 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10
Attribute Scaling:Strength: C
Skill:Barbaric Roar
Locations:Vũ khí bắt đầu lớp Wretch
Được bán bởi Nomadic Merchant ở phía đông lối vào Coastal Cave với giá 600 rune

Envoy’s Horn

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng envoys horn
Stats:Physical: 96 Holy: 62 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10 Dexterity: 12 Faith: 16
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D Faith: 16
Skill:Oracular Bubble
Locations:Rơi ra khi đánh bại bởi những kẻ mặc áo choàng trắng tràn ngập phía đông Leyndell, Royal Capital

Hammer

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring hammers hammer.original
Stats:Physical: 124 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 14 Dexterity: 7
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Kick
Locations:Found on the second floor of the Fortified Manor in Leyndell, Royal Capital

Mace

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng mace
Stats:Physical: 115 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 12 Dexterity: 7
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Kick
Locations:Được bán bởi  Twin Maiden Husks tại Roundtable Hold với giá 800 rune

Monk’s Flamemace

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng monks flamemace
Stats:Physical: 126 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 13 Dexterity: 13
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: D
Skill:Kick
Locations:Rơi ra bởi lính Fire Monk những người canh gác các đồn trú của kẻ thù trên khắp Mountaintops of the Giants

Nox Flowing Hammer

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng nox flowing hammer
Stats:Physical: 122 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 17 Dexterity: 7
Attribute Scaling:Strength: C Dexterity: E
Skill:Flowing Form
Locations:Được tìm thấy trong 
Night’s Sacred Ground trên một cơ thể treo lơ lửng trên kẻ thù là quả cầu khổng lồ. 
Để đến được nó, hãy đi ra cửa sổ ở phía bên tay phải của cổng Stonesword Key , nhảy qua khoảng trống và qua cửa sổ đang mở trở vào bên trong.

Spiked Club

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng spiked club
Stats:Physical: 114 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 12 Dexterity: 7
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (50)
Skill:Barbaric Roar
Locations:Bị đánh rơi bởi demi-human cầm gậy

Warpick

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng warpick
Stats:Physical: 108 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 11 Dexterity: 9
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Kick
Locations:Rơi ra khi đánh bại những người lính bọc thép mang vũ khí này – hầu hết trong số họ đi lang thang trên vùng đất phía tây của Raya Lucaria Academy

Warhammers

Battle Hammer

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng battle hammer
Stats:Physical: 131 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 26 Dexterity: 8
Attribute Scaling:Strength: C Dexterity: E
Skill:Braggart’s Roar
Locations:Bị đánh rơi bởi trùm Grave Warden Duelist trong Murkwater Catacombs

Brick Hammer

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng battle hammer
Stats:Physical: 122
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 31
Attribute Scaling:Strength: B
Skill:Barbaric Roar
Locations:Được tìm thấy trên một xác chết trong một tòa tháp ở rìa vách đá Stormveil Castle’s Sau khi đi lên phía trên và thực hiện một số bước bấp bênh băng qua các bệ gỗ để ra ngoài và đi xuống một số cầu thang được bảo vệ bởi một người bảo vệ được che chắn

Celebrant’s Skull

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng celebrants skull
Stats:Physical: 138 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 18 Dexterity: 12
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Barbaric Roar
Locations:Được tìm thấy trên một vách đá ở phía tây của Dominula, Windmill Village

Great Mace

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng great mace
Stats:Physical: 134 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 26
Attribute Scaling:Strength: C
Skill:Endure
Locations:Trong một rương kho báu trong một đồn trại của kẻ thù được bảo vệ bởi máy bắn đá, ngay phía tây nam của Grand Lift of Dectus

Great Stars

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng great stars
Stats:Physical: 135 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 22 Dexterity: 12
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (55)
Skill:Endure
Locations:Được tìm thấy trong một rương kho báu trên một cỗ xe được kéo bởi những người khổng lồ bị xiềng xích đi trên con đường phía bắc Altus Plateau

Pickaxe

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng
Stats:Physical: 144 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 22 Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Skill:Endure
Locations:Bị rơi bởi kẻ thù thợ mỏ thường được tìm thấy trong các hang động giàu quặng

Flails

Bastard’s Stars

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng bastards stars
Stats:Physical: 65 Magic: 78 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 8 Dexterity: 22 Intelligence: 22
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: D Intelligence: C
Skill:Nebula
Locations:Giao dịch với Remembrance of the NaturalbornRoundtable Hold và trả 10000 rune sau khi đánh bại Astel Naturalborn of the Void

Family Heads

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng family heads
Stats:Physical: 87 Magic: 56 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 8 Dexterity: 18 Intelligence: 16
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: C Intelligence: E
Skill:Familial Rancor
Locations:Rơi ra bởi Necromancer Garris – một trong những con boss của Sage’s Cave. Được tìm thấy đằng sau Illusory Wall ở bên phải của hai rương chứa Skeletal MaskRaptor’s Black Feathers

Flail

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng flail
Stats:Physical: 109 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10 Dexterity: 18
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (50)
Skill:Spinning Chain
Locations:Được tìm thấy trong một rương kho báu được cất giấu ở phía sau một toa xe ở Gatefront Ruins

Nightrider Flail

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng nightrider flail
Stats:Physical: 112 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10 Dexterity: 24
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: C
Passive Effects:Causes blood loss buildup (50)
Skill:Spinning Chain
Locations:Rơi ra khi đánh bại boss Night’s Cavalry tìm thấy ở phía Tây Castle Morne Rampart Site of Grace

Claws

Bloodhound Claws

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng bloodhound claws
Stats:Physical: 94 Critical: 110
Attributes Required:Strength: 10 Dexterity: 15
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (60)
Skill:Bloodhound’s Step
Locations:Rơi ra bởi Bloodhound Knight dưới cùng của một số cầu thang phía sau bức tường của Volcano Manor. Để đến con đường ẩn, hãy chạm vào Illusory Wall ở góc tây bắc của Drawing Room mà bạn mở khóa bằng chìa khóa.

Hookclaws

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring claws hookclaws
Stats:Physical: 89
Critical: 110
Attributes Required:Strength: 8
Dexterity: 14
Attribute Scaling:Strength: E
Dexterity: C
Passive Effects:Causes blood loss buildup (60)
Skill:Quickstep
Locations:Được tìm thấy một xác chết ở phía sau căn phòng đầy rác trong Stormveil Castle, phía sau cầu thang gần với lối vào vách đá phía tây của lâu đài.

Raptor Talons

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring claws raptor talons.original
Stats:Physical: 83
Critical: 110
Attributes Required:Strength: 6
Dexterity: 14
Attribute Scaling:Strength: E
Dexterity: C
Passive Effects:Causes blood loss buildup (60)
Skill:Quickstep
Locations:Tìm thấy trong một cái rương ở Sage’s Cave. Trong một căn phòng có ba rương kho báu dẫn ra thác nước.

Fists

Caestus

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring fists caestus.original
Stats:Physical: 90
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 8
Dexterity: 8
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Endure
Locations:Được bán bởi Gatekeeper Gostoc nằm cạnh cổng Lâu đài Stormveil với giá 800 rune

Clinging Bone

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring fists clinging bone.original
Stats:Physical: 80
Magic: 24
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 8
Dexterity: 22
Arcane: 16
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: C Arcane: D
Skill:Lifesteal Fist
Locations:Rơi ra khi đánh bại Ensha of the Royal Remains – một linh hồn có thể bắt gặp khi thám hiểm Roundtable Hold

Grafted Dragon

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring fists grafted dragon.original
Stats:Physical: 89 Fire: 57 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 20 Dexterity: 14 Faith: 16
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D Faith: D
Skill:Bear Witness!
Locations:Giao dịch với Remembrance of the Grafted tại Roundtable Hold sau khi đánh bại Godrick the Grafted

Katar

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring fists katar.original
Stats:Physical: 97
Critical: 110
Attributes Required:Strength: 8
Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Impaling Thrust
Locations:Tìm thấy trong một rương kho báu bên trong Pháo đài Gael. Trong một căn phòng tối có thể vào được bằng cách thả người xuống một mỏm đá nhìn ra lối vào.

Spiked Caestus

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring fists spiked caestus.original
Stats:Physical: 91 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 8 Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: D Dexterity: D
Passive Effects:Causes blood loss buildup (45)
Skill:Endure
Locations:Được bán bởi Isolated Merchant tại Isolated Merchant’s ShackGreyoll’s Dragonbarrow với giá 4000 rune

Veteran’s Prosthesis

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring fists veterans prosthesis.original
Stats:Physical: 83
Lightning: 53
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 15
Dexterity: 12
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Storm Kick
Locations:Rơi ra bởi Commander Niall – boss của Castle Sol

Whips

Urumi

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring whips urumi.original
Stats:Physical: 101 Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10 Dexterity: 19
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: C
Skill:Kick
Locations:Được tìm thấy trong một hốc tường ở góc đông nam của bức tường bao quanh Trang viên Caria.

Whip

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring whips whip.original
Stats:Physical: 100
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 8
Dexterity: 14
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Kick
Locations:Được tìm thấy trên một xác chết trong Castle Monroe có thể được tìm thấy bằng cách thả xuống một căn phòng tối ở rìa phía nam của lâu đài.

Bows

Erdtree Bow

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring bows erdtree bow
Stats:Physical: 40
Holy: 50
Critical: 100
Range: 50
Attributes Required:Strength: 8
Dexterity: 12
Faith: 14
Attribute Scaling:Strength: E
Dexterity: E
Faith: D
Skill:Mighty Shot
Locations:Tìm thấy trong một rương kho báu trên ban công nhìn ra Erdtree Sanctuary. Có thể đến được bằng cách thả mình xuống sân thượng và leo qua cửa sổ của khu bảo tồn.

Longbow

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring bows longbow.original
Stats:Physical: 80
Critical: 100
Range: 50
Attributes Required:Strength: 9
Dexterity: 14
Attribute Scaling:Strength: E
Dexterity: D
Skill:Mighty Shot
Locations:Vũ khí khởi đầu của lớp Samurai
Được bán bởi Twin Maiden HusksRoundtable Hold với giá 1200 runes

Light Bows

Composite Bow

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring light bows composite bow.original
Stats:Physical: 65
Critical: 100
Range: 29
Attributes Required:Strength: 15
Dexterity: 15
Attribute Scaling:Strength: E
Dexterity: D
Skill:Mighty Shot
Locations:Bán bởi Nomadic Merchant gần Bellum Church với giá 1800 runes

Shortbow

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring light bows shortbow.original
Stats:Physical: 65
Critical: 100
Range: 29
Attributes Required:Strength: 8
Dexterity: 10
Attribute Scaling:Strength: E
Dexterity: E
Skill:Barrage
Locations:Vũ khí khởi đầu của lớpBandit
Bán bởi Nomadic Merchant phía đông lối vào Coastal Cave với 600 rune được thả bởi những kẻ thù Marionette cầm cung, một số rune được tìm thấy trong Học viện Raya Lucaria

Greatbows

Golem Greatbow

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring greatbows golem greatbow.original
Stats:Physical: 130
Critical: 100
Range: 50
Attributes Required:Strength: 24
Dexterity: 18
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: E
Skill:Through and Through
Locations:Rơi ra khi đánh bại những con golem khổng lồ bằng đá cầm cung

Greatbow

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring greatbows greatbow.original
Stats:Physical: 125
Critical: 100
Range: 50
Attributes Required:Strength: 20
Dexterity: 20
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Through and Through
Locations:Rơi ra sau khi đánh bại Leyndell Knight cung thủ rải rác khắp nơi Leyndell, Royal Capital

Lion Greatbow

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring greatbows lion greatbow.original
Stats:Physical: 120
Critical: 100
Range: 50
Attributes Required:Strength: 22
Dexterity: 18
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Radahn’s Rain
Locations:Giao dịch với Remembrance of the StarscourgeRoundtable Hold sau khi đánh bại Starscourge Radahn

Crossbows

Light Crossbow

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring crossbows light crossbow.original
Stats:Physical: 58
Critical: 100
Range: 42
Attributes Required:Strength: 12
Dexterity: 8
Skill:Kick
Locations:Bán bởi Nomadic Merchant tại Castle Morne Rampart với giá 1500 runes

Pulley Crossbow

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring crossbows pulley crossbow.original
Stats:Physical: 65
Critical: 100
Range: 42
Attributes Required:Strength: 16
Dexterity: 16
Skill:Kick
Locations:Được tìm thấy ngay bên cạnh khu Craftsman’s Shack of Grace

Ballistas

Hand Ballista

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring ballistas hand ballista
Stats:Physical: 135
Critical: 100
Range: 50
Attributes Required:Strength: 30
Dexterity: 14
Skill:Kick
Locations:Tìm thấy trên đỉnh Forest Lookout Tower phía tây nam Bridge of Sacrifice

Glintstone Staffs

Astrologer’s Staff

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring glintstone staffs astrologers staff.original
Stats:Physical: 25
Critical: 100
Sorcery Scaling: 115
Attributes Required:Strength: 7
Dexterity: 16
Attribute Scaling:Strength: E
Intelligence: C
Skill:No skill
Locations:Vũ khí khởi đầu của lớp Astrologer
Mua từ Nomadic MerchantLiurnia Lake Shore với giá 800 runes

Carian Glintblade Staff

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring glintstone staffs carian glintblade staff.original
Stats:Physical: 22 Critical: 100 Sorcery Scaling: 60
Attributes Required:Strength: 6 Dexterity: 12 Intelligence: 22
Attribute Scaling:Strength: E Dexterity: E Intelligence: C
Passive Effects:Boosts Glintblade sorcery
Skill:No skill
Locations:Tìm thấy trên đỉnh Highway Lookout Tower

Carian Glintstone Staff

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring glintstone staffs carian glintstone staff.original
Stats:Physical: 25
Critical: 100
Sorcery Scaling: 60
Attributes Required:Strength: 6
Dexterity: 8
Intelligence: 24
Attribute Scaling:Strength: E
Intelligence: C
Skill:No skill
Locations:Được tìm thấy trên đỉnh cầu thang đầu tiên trong Carian Study Hall

Carian Regal Scepter

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring glintstone staffs carian regal scepter.original
Stats:Physical: 24
Critical: 100
Sorcery Scaling: 60
Attributes Required:Strength: 8
Dexterity: 10
Intelligence: 60
Attribute Scaling:Strength: E
Dexterity: E
Intelligence: B
Passive Effects:Boosts full moon sorcery
Skill:Spinning Weapon
Locations:Giao dịch với Remembrance of the Full Moon Queen sau khi đánh bại Rennala, Queen of the Full Moon tới EniaRoundtable Hold.

Demi-Human Queen’s Staff

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring glintstone staffs demi human queens staff
Stats:Physical: 31
Critical: 100
Sorcery Scaling: 60
Attributes Required:Strength: 6
Intelligence: 10
Attribute Scaling:Strength: D
Intelligence: C
Skill:No skill
Locations:Rơi ra khi đánh bại pháp sư khổng lồ ở Demi-Human Forest Ruins

Gelmir Glintstone Staff

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring glintstone staffs gelmir glintstone staff.original
Stats:Physical: 29
Critical: 100
Sorcery Scaling: 60
Attributes Required:Strength: 6
Intelligence: 14
Faith: 14
Attribute Scaling:Strength: E
Intelligence: D
Faith: D
Passive EffectsBoosts lava sorcery
Skill:No skill
Locations:Bị đánh rơi bởi kẻ thù pháp sư đầu to người đang canh gác máy dịch chuyển đến Audience Pathway, phía bắc của Volcano Manor Site of Grace, nhưng ở độ cao hơn.

Glintstone Staff

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring glintstone staffs glintstone staff.original
Stats:Physical: 25
Critical: 100
Sorcery Scaling: 113
Attributes Required:Strength: 6
Intelligence: 10
Attribute Scaling:Strength: E
Intelligence: C
Skill:No skill
Locations:Vũ khí khởi đầu của class Prisoner
Rơi ra khi đánh bại undead rải rác khắp Lands Between

Lusat’s Glintstone Staff

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring glintstone staffs lusats glintstone staff.original
Stats:Physical: 24
Critical: 100
Sorcery Scaling: 60
Attributes Required:Strength: 10
Intelligence: 52
Attribute Scaling:Strength: D
Intelligence: B
Skill:No skill
Locations:Được tìm thấy trong một rương kho báu trong căn phòng có thể truy cập được sau khi đánh bại boss Nox ở Sellia, Town of Sorcery

Meteorite Staff

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring glintstone staffs meteorite staff.original
Stats:Physical: 39
Critical: 100
Sorcery Scaling: 60
Attributes Required:Strength: 6
Intelligence: 18
Attribute Scaling:Strength: D
Intelligence: S
Passive Effects:Boosts gravity sorcery
Skill:No skill
Locations:Được tìm thấy trên một xác chết treo ngoài cửa sổ của một tòa nhà ở phía Tây Nam của Street of Sages Ruins

Prince of Death’s Staff

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring glintstone staffs prince of deaths staff.original
Stats:Physical: 25
Critical: 100
Sorcery Scaling: 60
Attributes Required:Strength: 6
Intelligence: 18
Faith: 18
Attribute Scaling:Strength: E
Intelligence: D
Faith: D
Passive Effects:Boosts death sorcery
Skill:No skill
Locations:Tìm thấy trong một tòa tháp phía đông của The Nameless Eternal City, có thể đến được bằng cách mở rộng các chi nhánh gần đó

Staff of Loss

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring glintstone staffs staff of loss
Stats:Physical: 22
Critical: 100
Sorcery Scaling: 60
Attributes Required:Strength: 6
Dexterity: 12
Intelligence: 14
Attribute Scaling:Strength: E
Dexterity: E
Intelligence: C
Passive Effects:Boosts invisibility sorcery
Skill:No skill
Locations:Tìm thấy trên một xác chết khom lưng trên ban công quay mặt về hướng Tây trong Sellia, Town of Sorcery

Sacred Seals

Clawmark Seal

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring sacred seals clawmark seal
Stats:Physical: 31
Critical: 100
Incant Scaling: 60
Attributes Required:Strength: 4
Faith: 10
Attribute Scaling:Strength: D
Faith: D
Passive Effects:Boosts bestial incantations
Skill:No skill
Locations:Nhận được từ Gurranq, Giáo sĩ Quái thú ở Bestial Sanctum sau khi đưa cho anh ta Deathroot đầu tiên của bạn

Erdtree Seal

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring sacred seals erdtree seal.original
Stats:Physical: 25
Holy: 15
Critical: 100
Incant Scaling: 60
Attributes Required:Faith: 40
Attribute Scaling:Faith: C
Skill:No skill
Locations:Được tìm thấy trong một phòng giam nằm về phía tây bắc của Nhà thờ Prison Town, ngay phía đông bắc của kẻ thù đã thả Great Omenkiller Cleaver

Finger Seal

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring sacred seals finger seal.original
Stats:Physical: 25
Critical: 100
Incant Scaling: 114
Attributes Required:Strength: 6
Faith: 10
Attribute Scaling:Strength: E
Faith: C
Skill:No skill
Locations:Vũ khí khởi đầu của lớp Confessor
Vũ khí khởi đầu của lớp Prophet
Được bán bởi Twin Maiden Husks tại Roundtable Hold với giá 800 rune

Godslayer’s Seal

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring sacred seals godslayers seal.original
Stats:Physical: 25
Critical: 100
Incant Scaling: 60
Attributes Required:Strength: 4
Faith: 27
Attribute Scaling:Strength: E
Faith: C
Passive Effects:Boosts godslayer incantations
Skill:No skill
Locations:Được tìm thấy trong một chiếc rương phía sau cổng Imp Stonesword Key nằm ở một số cầu thang ở góc tây nam của sân Lâu đài Stormveil, được canh gác bởi một số con chuột.

Golden Order Seal

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring sacred seals golden order seal.original
Stats:Physical: 24
Critical: 100
Incant Scaling: 60
Attributes Required:Intelligence: 17
Faith: 17
Attribute Scaling:Intelligence: D
Faith: D
Passive Effects:Boosts Fundamentalist incantations
Skill:No skill
Locations:Tìm thấy ở dưới chân cây Minor Erdtree Church

Gravel Stone Seal

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring sacred seals gravel stone seal.original
Stats:Physical: 25
Critical: 100
Incant Scaling: 60
Attributes Required:Strength: 4
Faith: 18
Attribute Scaling:Strength: E
Faith: C
Passive Effects:Boosts Dragon Cult incantations
Skill:No skill
Locations:Được thả bởi các hiệp sĩ mặc giáp khắp Leyndell, Royal Capital  sử dụng phép thuật điện

Torches

Beast-Repellent Torch

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring torches beast repellent torch.original
Stats:Physical: 58
Fire: 104
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 12
Dexterity: 8
Attribute Scaling:Strength: C
Dexterity: E
Skill:Torch Attack
Locations:Bán bởi Isolated MerchantIsolated Merchant’s Shack trong Greyoll’s Dragonbarrow với giá 4000 runes

Sentry’s Torch

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring torches sentrys torch.original
Stats:Physical: 56
Holy: 100
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 15
Dexterity: 8
Faith: 15
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: E
Faith: D
Skill:Torch Attack
Locations:Được bán bởi Hermit Merchant tại Altus Plateau Hermit Merchant’s Shack với giá 7000 rune

Steel-Wire Torch

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring torches steel wire torch.original
Stats:Physical: 61
Fire: 109
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 10
Dexterity: 8
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: C
Skill:Firebreather
Locations:Được tìm thấy trên một xác chết trên đỉnh Lâu đài Morne ở góc tây bắc của nó

Torch

Danh sách tất cả vũ khí trong Elden Ring và cách tìm chúng elden ring torches torch.original
Stats:Physical: 54
Fire: 97
Critical: 100
Attributes Required:Strength: 5
Dexterity: 5
Attribute Scaling:Strength: D
Dexterity: D
Skill:Torch Attack
Locations:Được bán bởi Kale tại Nhà thờ Elleh với giá 200 rune

Bạn có thể tìm đọc thêm các bài viết hướng dẫn chơi Elden Ring để có thêm nhiều thông tin về thế giới của Elden Ring.

Để xem thêm nhiều thông tin được cập nhật liên tục bạn có thể vào Fanpage của 1KGame : fb.com/1kgame.net

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x