Danh sách Thánh Di Vật trong Genshin Impact

Bài viết tổng hợp danh sách toàn bộ Artifact – Di Vật trong Genshin Impact và cách sử dụng Artifact – Di Vật trong Genshin Impact mà những người mới nên đọc qua.

Danh sách Thánh Di Vật trong Genshin Impact
Danh sách Thánh Di Vật trong Genshin Impact

Hướng dẫn cách dùng Artifact – Di Vật trong Genshin Impact.

Mỗi nhân vật bạn có 5 slot để gắn Artifact với từng tên gọi là Flower, PLume, Sands, Goblet và Circlet. Mỗi Artifact lại có thể nâng cấp lên +1, +2, +3,….

Đối với Artifact 1 sao thì cấp tối đa là +4, 2 sao là +8, 3 sao là +12, 4 sao là +16 và 5 sao là +20.

Đối với Artifact 5 sao sẽ có 3 đến 4 dòng chỉ số, 4 sao sẽ có 2 đến 3 dòng chỉ số và 3 sao chỉ có 1 – 2 dòng chỉ số.

Tổng hợp danh sách toàn bộ Artifact – Thánh Di Vật trong Genshin Impact

Nhà Mạo Hiểm – Adventurer

Bộ 2 món : HP tối đa tăng 1000 điểm.

Bộ 4 món: 5s sau khi mở các loại rương, duy trì hồi 30% HP.

Vật May Mắn – Lucky Dog

Bộ 2 món: Phòng ngự tăng 100 điểm.

Bộ 4 món: Khi nhặt Mora, hồi 300 điểm HP.

Thầy Thuốc – Traveling Doctor

Bộ 2 món: Tăng 20% hiệu quả trị liệu của nhân vật nhận được.

Bộ 4 món: Khi thi triển kỹ năng nộ, hồi 20% HP.

Trái Tim Hành Giả – Resolution of Sojourner

Bộ 2 món: Tấn công tăng 18%.

Bộ 4 món: Trọng kích và bạo kích tăng 30%.

Kỳ Tích – Tiny Miracle

Bộ 2 món: Tất cả kháng nguyên tố tăng 20%.

Bộ 4 món: Sau khi nhận sát thương nguyên tố, kháng tương ứng tăng 30%. Mỗi 10s thi triển 1 lần.

Cuồng Chiến – Berserker

Bộ 2 món: Tỷ lệ bạo kích tăng 12%.

Bộ 4 món: Khi HP dưới 70%, tỷ lệ bạo kích tăng thêm 24%.

Giáo Quan – Instructor

Bộ 2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Bộ 4 món: Sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, tinh thông nguyên tố của tất cả các thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

Kẻ Lưu Đày – The Exile

Bộ 2 món: Hiệu quả nạp nguyên tố tăng 20%.

Bộ 4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, Mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật khác trong đội. Hiệu quả trong 6s, không cộng dồn.

Trái Tim Thủ Hộ – Defender’s will

Bộ 2 món: Phòng ngự cơ bản tăng 30%.

Bộ 4 món: Cứ mỗi nhận vật có nguyên tố khác trong đội thì bản thân sẽ nhận được 30% kháng Nguyên Tố tương ứng.

Trái Tim Dũng Sĩ – Heart of Bravery

Bộ 2 món : Tấn công tăng 18%.

Bộ 4 món: Kẻ địch có HP cao hơn 50%, sát thương tăng thêm 30%.

Võ Nhân – Martial artist

Bộ 2 món: Tăng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích tạo thành.

Bộ 4 món: Trong 8s sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên tố, tấn công cơ bản và trọng kích tăng 25% sát thương.

Con Bạc – Gamber

Bộ 2 món: Sát thương Nguyên tố tạo thành tăng 20%.

Bộ 4 món: Khi đánh bại kẻ địch, có tỷ lệ 100% xóa CD kỹ năng Nguyên Tố. Mỗi 15s mới có hiệu quả 1 lần.

Học Sĩ – Scholar

Bộ 2 món: Hiệu quả nạp nguyên tố tăng 20%.

Bộ 4 món: Khi nhận năng lượng Nguyên tố, hồi 3 điểm Năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật dùng cung tên và pháp khí trong đội. Mỗi 3s mới thi triển 1 lần.

Người Tế Hoả – Prayers of Illumination

Bộ 1 món :Thời gian duy trì nguyên tố Hỏa kèm theo giảm 40%.

Người Tế Thuỷ – Prayers of Destiny

Bộ 1 món: Thời gian duy trì nguyên tố Thủy kèm theo giảm 40%.

Người Tế Lôi – Prayers of Wisdom

Bộ 1 món: Thời gian duy trì nguyên tố Lôi kèm theo giảm 40%.

Người Tế Băng – Prayers of Springtime

Bộ 1 món : Thời gian duy trì nguyên tố Băng kèm theo giảm 40%.

Tôn Giả Trầm Lặng – Thundersoother

Bộ 2 món: Kháng nguyên tố Lôi tăng 40%.

Bộ 4 món: Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Lôi.

Hiền Nhân Bốc Lửa – Lavawalker

Bộ 2 món: Kháng nguyên tố Hỏa tăng 40%.

Bộ 4 món: Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Hỏa.

Thiếu Nữ Đáng Yếu – Maiden Beloved

Bộ 2 món: Hiệu quả trị liệu mà nhân vật tạo ra tăng 15%.

Bộ 4 món: 10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên tố hoặc kỹ năng nộ hiệu quả trị liệu của tất cả nhân vật trong đội nhận được tăng 20%.

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ – Gladiator’s Finale

Bộ 2 món: Tấn công tăng 18%.

Bộ 4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài sát thương tấn công thường nhân vật tạo ra tăng 35%.

Bóng Hình Màu Xanh – Viridescent Venerer

Bộ 2 món : Nhận 15% buff sát thương Nguyên tố Phong.

Bộ 4 món: Sát thương phản ứng Khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa trên nguyên tố Khuếch tán, giảm 40% kháng nguyên tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.

Đoàn Hát Lang Tháng Đại Lục – Wanderer’s Troupe

Bộ 2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Bộ 4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sử dụng pháp khí, cung tên sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.

Như Sấm Thịnh Nộ – Thundering Fury

Bộ 2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi.

Bộ 4 món: Sát thương phản ứng quá tải, điện cảm, siêu dẫn tăng 40%. Khi kích hoạt những phản ứng nguyên tố này, CD kỹ năng nguyên tối giảm 1s. Hiệu quả này mỗi 0.8s thi triển nhiều nhất một lần.

Diệm Liệt Ma Nữ  Cháy Rực - Crimson Witch of Flames

Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực – Crimson Witch of Flames

Bộ 2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

Bộ 4 món: Sát thương phản ứng Thiêu đốt, Qúa tải tăng 40%, phản ứng Bốc Hơi, Tan chảy tăng hệ số buff 15% 10s sau khi thi triển kỹ năng nguyên tố hiệu quả của 2 món tăng 50%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 lần.

Nghi Thức Tông Thất Cổ - Noblesse Oblige

Nghi Thức Tông Thất Cổ – Noblesse Oblige

Bộ 2 món: Sát thương kỹ năng nộ tạo thành tăng 20%.

Bộ 4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

Kỵ Sĩ Đạo Nhuốm Máu – Bloodstained Chivalry

Bộ 2 món: Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

Bộ 4 món: Trong 10s sau khi đánh bại kẻ địch, khi thi triển trọng kích không tiêu hao thể lực và sát thương tạo thành tăng 50%.

Phiến Đá Lâu Đời – Archaic petra

Bộ 2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

Bộ 4 món: Khi nhận được mãnh kết tinh do phản ứng nguyên tố Nham hình thành, tất cả các thành viên đội được tăng 35% sát thương nguyên tố tương ứng, duy trì 10s. Chỉ nhận được một loại tăng sát thương nguyên tố cùng một lúc.

Sao Băng Bay Ngược – Retracing bolide

Bộ 2 món: Hiệu quả khiên tăng 35%.

Bộ 4 món: Khi được khiên bảo vệ, nhận thêm 40% sát thương của tấn công thường và trọng kích.

Dũng Sĩ Trong Băng Giá – Icebreaker

Bộ 2 món: Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%.

Bộ 4 món: Khi tấn công kẻ địch đang bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích; nếu địch ở trạng thái đóng băng, tỷ lệ bạo kích tăng thêm 20%.

Trái Tim Trầm Luân – Heart of Depth

Bộ 2 món: Tăng sát thương nguyên tố Thuỷ 15%

Bộ 4 món: Trong một khoảng thời gian sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 30% sát thương trong 15 giây.

Chúc các bạn may mắn và có những giờ phút vui vẻ cùng Genshin Impact.Để xem hướng các hướng dẫn chơi game tốt hơn có thể vào link sau Hướng dẫn Genshin Impact.

Để xem thêm nhiều thông tin được cập nhật liên tục bạn có thể vào Fanpage của 1KGame : fb.com/1kgame.net

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x