Danh sách trọng kiếm trong Genshin Impact

Bài viết tổng hợp danh sách trọng kiếm có trong Genshin Impact để người chơi mới có thể theo dõi và tìm ra vũ khí thích hợp cho tướng của mình.

Danh sách trọng kiếm trong Genshin Impact
Danh sách trọng kiếm trong Genshin Impact

Giống như các nhân vật trong Genshin Impact, vũ khí có thể tăng lên mức sức mạnh cơ hơn với vật chất phù hợp và Adventure Rank (AR – mức độ tiến triển). Quá trình này về cơ bản giống nhau nhưng nguyên liệu và nơi bạn tìm thấy là khác nhau giữa tăng cấp vũ khí và tăng cấp nhân vật.

Nâng cấp vũ khí trong Genshin Impact gắn liền với AR và vật chất đến từ cả đồ rơi từ kẻ thù và Domains of Forgery. Việc nâng cấp vũ khí tương tự như nâng cấp nhân vật: Bạn sẽ cần đạt đến một AR nhất định để mở khóa tùy chọn này và từ đó thu thập một số nguyên liệu mà mình tìm thấy trên thế giới.

Cách tốt nhất để kiếm nguyên liệu là tiêu khoảng 20 Resin cho mỗi Domain (nếu bạn muốn nhận phần thưởng cuối cùng). Vì vậy, người chơi cần ưu tiên những gì mà mình đang “cày” mỗi ngày trong tuần (chẳng hạn như các nguyên liệu Talent, vật chất tăng cấp vũ khí trong các Domain và đồ rơi hàng ngày).

Cấp độ AR tương đương với cấp độ vũ khí:

 • AR 15 – Vũ khí cấp 1. Giới hạn cấp độ được nâng lên 40.
 • AR 25 – Vũ khí cấp 2. Giới hạn cấp độ được nâng lên 50.
 • AR 30 – Vũ khí cấp 3. Giới hạn cấp độ được nâng lên 60.
 • AR 35 – Vũ khí cấp 4. Giới hạn cấp độ được nâng lên 70.
 • AR 40 – Vũ khí cấp 5. Giới hạn cấp độ được nâng lên 80.
 • AR 45 – Vũ khí cấp 6. Giới hạn cấp độ được nâng lên 90.

Danh sách trọng kiếm trong Genshin Impact

Kiếm Huấn Luyện – Waster Greatsword

 • Tấn công cơ bản : 23
 • Phẩm chất : ★

Old Merc’s Pal

 • Tấn công cơ bản : 33
 • Phẩm chất : ★★

Kiếm Bạch Thiết – White Iron Greatsword

 • Tấn công cơ bản : 39
 • Phòng ngự : 9.6%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Khi đánh bại kẻ địch hồi 8% HP.
Gậy Thu Phục - Debate Club

Gậy Thu Phục – Debate Club

 • Tấn công cơ bản : 39
 • Tấn công: 7.7%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Sau khi thi triển kỹ năng nguyên tố, tấn công thường và trọng kích chính xác sẽ tạo thành 60% sát thương công kích trong phạm vi nhỏ. Hiệu quả kéo dài 15s, sá thương mỗi 3s mới thi triển một lần.

Kiếm Huyết rồng – Bloodtainted Greatsword

 • Tấn công cơ bản : 38
 • Tinh thông nguyên tố : 41
 • Phẩm chất : ★★★
 • Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Hỏa và Lôi tăng 12%.

Kiếm Thiết Ảnh – Ferrous Shadow

 • Tấn công cơ bản : 39
 • HP: 7.7%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Khi HP dưới 70%, trọng kích khó bị ngắt đoạn, và tăng 30% sát thương trọng kích.

Đại Kiếm Phi Thiên – Skyrider Greatsword

 • Tấn công cơ bản : 39
 • Tăng sát thương vật lý : 9.6%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Khi tấn công thường và trọng kích chính xác, tấn công tăng 6%, tối đa cộng dồn 4 lần. Mỗi 0.5s mới thi triển 1 lần.

Kiếm Bạch Ảnh – Whiteblind

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Phòng ngự : 11.3%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Sau khi tấn công thường và trọng kích chính xác, tấn công và phòng ngự tăng 6%. Kéo dài 6s, tối đa cộng dồn 4 lần. Mỗi 0.5s thi triển 1 lần.

Mẫu Cổ Hoa – Prototype Aminus

 • Tấn công cơ bản : 44
 • Tấn công: 15.5%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Khi tấn công thường và trọng kích chính xác, có tỉ lệ 50% tạo thành 240% sát thương thêm trong pham vi nhỏ. Mỗi 15% mới thi triển 1 lần.

Vũ Tài – Rainslasher

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Tinh thông nguyên tố: 36
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy và Lôi tăng 20%.

Thiên Nham Cổ Kiếm – Lithic Blade

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Tấn công: 16%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Mỗi khi trong đội có một nhân vật thược Liyue, nhân vật trang bị vũ khí này sẽ nhận 7% tăng tấn công và 3% tỷ lệ bạo kích. Nhiều nhất có thể nhận 4 tầng hiệu quả tăng.

Đại Kiếm Tế Lễ – Sacrificial Greatsword

 • Tấn công cơ bản :
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 6.7%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi kỹ năng nguyên tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s thi triển 1 lần.

Tuyết Vùi Tinh Ngân – Snow Tombed Starsilver

 • Tấn công cơ bản : 44
 • Tấn công: 7.5%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tấn công thường và trọng kích trúng kẻ địch có tỷ lệ 60% tạo ra đá Vĩnh Hằng phía trên kẻ địch và rơi xuống gây sát thương phạm vi bằng 80% tấn công. Nếu địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Băng sẽ gây sát thương bằng 200% tấn công. Hiệu quả này mỗi 10s kích hoạt 1 lần

Kiếm Chuông – The Bell

 • Tấn công cơ bản : 42
 • HP: 9.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi nhận sát thương sẽ tạo ra khiên có lượng hấp thụ sát thương bằng 20% HP, kéo dài 10s hoặc đến khi khiên mất hiệu lực. mỗi 45s chỉ thi triển 1 lần. Khi nhân vật được khiên bảo vệ sát thương tạo thành tăng 12%.

Đại Kiếm Tây Phong – Favonius Greatsword

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 13.3%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một Hạt Nhân Nguyên Tố, khôi phục 6 năng lượng nguyên tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Kiếm Li Cốt – Serpent Spine

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Tỷ lệ Bạo Kích: 6.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi nhân vật ra trận, mỗi 4s tăng 6% sát thương gây ra, 3% sát thương phải chịu. Cộng dồn tối đa 5 tần, không làm mới khi nhân vật rời trậnsau khi chịu sát thương sẽ giảm 1 tầng hiệu quả.

Hắc Nham Trảm Đao – Blackcliff Slasher

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Sát thương bạo kích: 12.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn tối đa 3 tầng. CD mỗi tầng độc lập.

Đại Kiếm Tông Thất – Royal Greatsword

 • Tấn công cơ bản : 44
 • Tấn công: 7.7%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Chuyên Chú : Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8% nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên chú đã có.

Đường Cùng Của Sói – Wolf’s Gravestone

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tấn công : 10.8%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tấn công tăng 20%, Khi tấn công chính xác kẻ địch có HP dưới 30% lực tấn công của tất cả thành viên đội tăng 40%,kéo dài 12s,. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Thiên Không Kiêu Ngạo – Skyward Pride

 • Tấn công cơ bản : 48
 • Hiệu quả nạp Nguyên Tố: 8.0%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Sát thương tạo thành tăng 8%, Sau khi thi triển kỹ năng nộ. Khi tấn công thường hoặc trọng kích chính xác, sẽ phóng ra lưỡi dao chân không tạo thành 80% sát thương cho kẻ địch trên đường đi kéo dài 20s hoặc phóng ra 8 lưỡi dao chân không.

Kiếm Vô Công – The Unforged

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tấn công: 10.8%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Hiệu quả giáp tăng 20%; Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra khi có khiên bảo vệ hiệu quả tấn công tăng 100%.

Chúc các bạn may mắn và có những giờ phút vui vẻ cùng Genshin Impact.Để xem hướng các hướng dẫn chơi game tốt hơn có thể vào link sau Hướng dẫn Genshin Impact.

Để xem thêm nhiều thông tin được cập nhật liên tục bạn có thể vào Fanpage của 1KGame : fb.com/1kgame.net

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
4 months ago

[…] có thể xem qua bài viết về Trọng Kiếm trong Genshin Impact nếu đang cần tìm hiểu về vụ khí cho các tướng như Diluc, Beidou, […]

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x