Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact

Bài viết tổng hợp danh sách vũ khí cán dài trong Genshin Impact để người chơi mới có thể theo dõi và tìm ra vũ khí thích hợp cho tướng của mình.

Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact

Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact

Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact thuong tan thu Beginners Protector

Thương Tân Thủ – Beginner’s Protector

 • Tấn công cơ bản : 23
 • Phẩm chất : ★
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact thuong sat Iron Point

Thương Sắt – Iron Point

 • Tấn công cơ bản : 33
 • Phẩm chất : ★★★
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact thuong hac anh Black Tassel

Hắc Ảnh Thương – Black Tassel

 • Tấn công cơ bản : 33
 • HP: 10.2%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Tăng sát thương khi đánh slime 40%.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact thuong bach anh White Tassel

Thương Bạch Ảnh – White Tassel

 • Tấn công cơ bản : 39
 • Tỷ lệ bạo kích: 5.1%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Tấn công thường sát thương tăng 24%.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact thuan kich Halberd

Thuẩn Kích – Halberd

 • Tấn công cơ bản : 40
 • Tấn công: 5.1%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Khi tấn công thường chính xác kẻ địch, tạo thêm 160% công kích. Mỗi 10s thi triển 1 lần.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact tai uong cua rong Dragons Bane

Tai Ương Của Rồng – Dragon’s Bane

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Tinh thông nguyên tố: 48
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy và Hỏa tăng 20%.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact mau tinh liemn Prototype Grudge

Mẫu Tinh Liêm – Prototype Grudge

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 10.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Sau khi thi triển kỹ năng thường, sát thương tấn công thường và trọng kích tăng 8%. Kéo dài 12s, tối đa cộng dồn 2 tầng.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact luu nguyet cham Crescent Pike

Lưu Nguyệt Châm – Crescent Pike

 • Tấn công cơ bản : 44
 • Tăng sát thương vật lý : 7.5%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Trong 5s sau khi nhận Nguyên Tố Hạt Nhân hoặc Nguyên Tố Tinh Cầu, tấn công thường và trọng kích sẽ tăng 20% sát thương.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact thuong hac nham Blackcliff Pole

Thương Hắc Nham – Blackcliff Pole

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Sát thương bạo kích : 12.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12% kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến tầng 3, CD mỗi tầng độc lập.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact thuong quyet chien Deathmatch

Thương Quyết Chiến – Deathmatch

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Tỷ lệ bạo kích : 8.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi bên cạnh có ít nhất 2 kẻ địch, được tăng 16% tấn công và 16% phòng ngự, khi có dưới 2 kẻ địch được tăng 24% tấn công.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact Thuong Long Tich Dragonspine Spear

Thương Long Tích – Dragonspine Spear

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Sát thương vật lý: 15.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tấn công thường và trọng kích trúng kẻ địch có tỷ lệ 60% tạo ra đá Vĩnh Hằng phía trên kẻ địch và rơi xuống gây sát thương phạm vi bằng 80% tấn công. Nếu địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Băng sẽ gây sát thương bằng 200% tấn công. Hiệu quả này mỗi 10s kích hoạt 1 lần
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact thuong thien nham Lithic Spear

Thương Thiên Nham – Lithic Spear

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Tấn công: 15.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Mỗi khi trong đội có một nhân vật thược Liyue, nhân vật trang bị vũ khí này sẽ nhận 7% tăng tấn công và 3% tỷ lệ bạo kích. Nhiều nhất có thể nhận 4 tầng hiệu quả tăng.

Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact Vay Ca Che Song Wavebreakers Fin

Vây Cá Chẻ Sóng – Wavebreaker’s Fin

 • Tấn công cơ bản : 45
 • Tấn công : 3.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này gây ra. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ tăng tối đa 40%.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact Lao Xien Ca The Catch

Lao Xiên Cá – The Catch

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 10
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Sát thương Kỹ Năng Nộ gây ra tăng 16%, tỷ lệ bạo của Kỹ Năng Nộ tăng 6%.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact thuong tay phong Favonius Lance

Thương Tây Phong – Favonius Lance

 • Tấn công cơ bản : 44
 • Hiệu quả nạp nguyên tố : 6.7%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân , khôi phục 6 điểm năng lượng nguyên tố. Mỗi 6s thi triển 1 lần.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact thuong san tong that Royal Spear

Thương Săn Tông Thất – Royal Spear

 • Tấn công cơ bản : 44
 • Tấn công: 7.7%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8% nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên chú đã có.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact Giao Thap Tu Kitain Kitain Cross Spear

Giáo Thập Tự Kitain – Kitain Cross Spear

 • Tấn công cơ bản : 44
 • Tinh Thông Nguyên Tố : 24
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Tăng sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố 6%. Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng, nhân vật mất 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, đồng thời 6 giây tiếp theo mỗi 2 giây hồi phục 3 điểm. Hiệu quả này mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần, nhân vật ở trong đội nhưng không ra trận vẫn có thể kích hoạt.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact xuong song thien khong Skyward Spine

Xương Sống Thiên Không – Skyward Spine

 • Tấn công cơ bản : 48
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 8.0%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tỷ lệ bạo kích tăng 8%, tố độ tấn công thường tăng 12%. Ngoài ra khi tấn công thường và trọng kích trúng kẻ địch, có tỷ lệ 50% thi triển kỹ năng lưỡi dao chân không, gây thêm sát thương bằng 40% tấn công trong phạm vi nhỏ. Hiệu quả này mỗi 2s thi triển nhiều nhất 1 lần.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact hoa phat dien Primordial Jade Winged Spear

Hòa Phát Diên – Primordial Jade-Winged Spear

 • Tấn công cơ bản : 48
 • Tỷ lệ bạo kích: 4.8%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Khi tấn công kẻ địch tấn công của bản thân tăng 3.2%, kéo dài 6s., có thể cộng dồn 7 lần. Mỗi 0.3s có hiệu quả 1 lần, khi cộng dồn đầy sẽ tăng 12% sát thương.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact giao ninh than

Giáo Nịnh Thần – Vortex Vanquisher

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tấn công: 10.8%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Hiệu quả giáp tăng 20%; Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra khi có khiên bảo vệ hiệu quả tấn công tăng 100%.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact Truong Ho Ma Staff of Homa

Trượng Hộ Ma – Staff of Homa

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Sát thương bạo kích: 14.4%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • HP tăng 20%. Ngoài ra nhận được buff tấn công bằng 0.8% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Khi HP nhân vật trang bị vũ khí này dưới 50%, sẽ nhận thêm buff tấn công bằng 1.0% giới hạn HP.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact Doan Thao Truong Dao Engulfing Lightning

Đoạn Thảo Trường Đao – Engulfing Lightning

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 12
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tăng sức tấn công nhận được, mức tăng thêm tương đương 28% lượng dư ra trên 100% của Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố, tối đa tăng 80% từ cách này. Trong 12s sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố.
Danh sách Vũ khí cán dài trong Genshin Impact Huy Diet Calamity Queller

Hủy Diệt – Calamity Queller

 • Tấn công cơ bản : 49
 • Tấn công: 3.6%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tăng 12% sát thương tất cả nguyên tố; Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ nhận được hiệu quả “Viên Đột”, duy trì 20s, sức tấn công mỗi giây tăng 3.2%, hiệu quả tăng tấn công này tối đa cộng dồn 6 lần. Khi nhân vật trang bị vũ khí này không xuất hiện trong trận, hiệu quả tăng tấn công của “Viên Đột” tăng gấp đôi.

Chúc các bạn may mắn và có những giờ phút vui vẻ cùng Genshin Impact.Để xem hướng các hướng dẫn chơi game tốt hơn có thể vào link sau Hướng dẫn Genshin Impact.

Để xem thêm nhiều thông tin được cập nhật liên tục bạn có thể vào Fanpage của 1KGame : fb.com/1kgame.net

5 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Yooh
Yooh
2 năm trước

ngoài roll banner vũ khí thì còn cách nào để nhận Thương Tây Phong ko ạ??

1kgame
Admin
Trả lời  Yooh
2 năm trước

không bạn

huy
huy
2 năm trước

thương săn tông thất ở trong banner ak

1kgame
Admin
Trả lời  huy
2 năm trước

đúng rồi bạn

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x