Hướng dẫn cách build Albedo trong Genshin Impact

Bài viết này hướng dẫn cách build Albedo trong Genshin Impact cho những bạn mới tham gia vào thế giới Genshin Impact.

Hướng dẫn cách build Albedo trong Genshin Impact
Hướng dẫn cách build Albedo trong Genshin Impact

Vũ khí cho Albedo

Vũ khí 3 sao cho Albedo

Đao Săn Cá – Fillet Blade

 • Tấn công cơ bản : 39
 • Tấn công: 7.7%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Khi tấn công chính xác, có 50% cơ hội tạo thành 240% sát thương tấn công vào mục tiêu đơn. Hiệu quả này 15% xuất hiện 1 lần.

Kiếm Phi Thiên – Skyrider Sword

 • Tấn công cơ bản : 38
 • Hiệu quả nạp nguyên tố : 11.3%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tăng 12% tấn công và tốc độ di chuyển, kéo dài 15s.

Vũ khí 4 sao cho Albedo

Mẫu Trảm Nham – Prototype Rancour

 • Tấn công cơ bản : 44
 • Tăng sát thương vật lý : 7.5%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tấn công thường và trọng kích chính xác, tấn công và phòng ngự tăng 4%, kéo dài 6s, cộng dồn tối đa 4 lần. Mỗi 0.3s thi triển 1 lần.

Kiếm Tế Lễ – Sacrificial Sword

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Hiệu quả nạp Nguyên tố : 13.3%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi kỹ năng nguyên tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Vũ khí 5 sao cho Albedo

Phong Ưng Kiếm – Aquila Favonia

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tăng sát thương vật lý: 12.0%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tấn công tăng 20%, kích hoạt khi chịu sát thương Linh hồn Tây Phong Ưng thức tỉnh dưới cờ hiệu kháng chiến, hồi HP bằng 100% tấn công và gây cho kẻ địch xung quanh sát thương bằng 200% tấn công. Hiệu ứng chỉ xảy ra mỗi 15s

Thiên Không Kiếm – Skyward Blade

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 12.0%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tỷ lệ bạo kích tăng 4%, khi thi triển kỹ năng nộ nhận khí thế phá hủy trên không, Tốc độ di chuyển tăng 10%, tốc độ tấn công tăng 10% và khi trúng tấn công thường hoặc trọng kích sẽ tạo thêm sát thương bằng 20% sát thương kéo dài 12s.

Thánh Di Vật cho Albedo

Sắp xếp các bộ Thánh Di Vật có thể sử dụng cho Albedo theo thứ tự từ cao đến thấp.

Phiến Đá Lâu Đời – Archaic petra

Bộ 2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

Bộ 4 món: Khi nhận được mãnh kết tinh do phản ứng nguyên tố Nham hình thành, tất cả các thành viên đội được tăng 35% sát thương nguyên tố tương ứng, duy trì 10s. Chỉ nhận được một loại tăng sát thương nguyên tố cùng một lúc.

Nghi Thức Tông Thất Cổ - Noblesse Oblige

Nghi Thức Tông Thất Cổ – Noblesse Oblige

Bộ 2 món: Sát thương kỹ năng nộ tạo thành tăng 20%.

Bộ 4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ – Gladiator’s Finale

Bộ 2 món: Tấn công tăng 18%.

Bộ 4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài sát thương tấn công thường nhân vật tạo ra tăng 35%.

Kỵ Sĩ Đạo Nhuốm Máu – Bloodstained Chivalry

Bộ 2 món: Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

Bộ 4 món: Trong 10s sau khi đánh bại kẻ địch, khi thi triển trọng kích không tiêu hao thể lực và sát thương tạo thành tăng 50%.

Cuồng Chiến – Berserker

Bộ 2 món: Tỷ lệ bạo kích tăng 12%.

Bộ 4 món: Khi HP dưới 70%, tỷ lệ bạo kích tăng thêm 24%.

Con Bạc – Gamber

Bộ 2 món: Sát thương Nguyên tố tạo thành tăng 20%.

Bộ 4 món: Khi đánh bại kẻ địch, có tỷ lệ 100% xóa CD kỹ năng Nguyên Tố. Mỗi 15s mới có hiệu quả 1 lần.

Kẻ Lưu Đày – The Exile

Bộ 2 món: Hiệu quả nạp nguyên tố tăng 20%.

Bộ 4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, Mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật khác trong đội. Hiệu quả trong 6s, không cộng dồn.

Hướng dẫn cách build Albedo trong Genshin Impact

Build Albedo DPS nguyên tố Nham

Thiên Không Kiếm – Skyward Blade

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 12.0%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tỷ lệ bạo kích tăng 4%, khi thi triển kỹ năng nộ nhận khí thế phá hủy trên không, Tốc độ di chuyển tăng 10%, tốc độ tấn công tăng 10% và khi trúng tấn công thường hoặc trọng kích sẽ tạo thêm sát thương bằng 20% sát thương kéo dài 12s.

Phiến Đá Lâu Đời – Archaic petra

Bộ 2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

Bộ 4 món: Khi nhận được mãnh kết tinh do phản ứng nguyên tố Nham hình thành, tất cả các thành viên đội được tăng 35% sát thương nguyên tố tương ứng, duy trì 10s. Chỉ nhận được một loại tăng sát thương nguyên tố cùng một lúc.

hoặc có thể dùng bộ

Kiếm Tế Lễ – Sacrificial Sword

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Hiệu quả nạp Nguyên tố : 13.3%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi kỹ năng nguyên tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Con Bạc – Gamber

Bộ 2 món: Sát thương Nguyên tố tạo thành tăng 20%.

Bộ 4 món: Khi đánh bại kẻ địch, có tỷ lệ 100% xóa CD kỹ năng Nguyên Tố. Mỗi 15s mới có hiệu quả 1 lần.

Chỉ số Thánh Di vật cho Albedo DPS

Với Thánh Di Vật bạn nên tìm với các dòng như dưới để tối ưu nhất cho Albedo DPS nguyên tố Nham.

Dòng chính

 • Hoa : HP
 • Lông Vũ: Tấn công
 • Đồng hồ: Tấn công theo %
 • Ly: Tăng sát thương nguyên tố Nham
 • : Tấn công theo %

Dòng phụ

 • Tấn công theo %
 • Hiệu quả nạp nguyên tố
 • Tinh thông nguyên tố

Build Albedo DPS sát thương vật lý

Phong Ưng Kiếm – Aquila Favonia

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tăng sát thương vật lý: 12.0%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tấn công tăng 20%, kích hoạt khi chịu sát thương Linh hồn Tây Phong Ưng thức tỉnh dưới cờ hiệu kháng chiến, hồi HP bằng 100% tấn công và gây cho kẻ địch xung quanh sát thương bằng 200% tấn công. Hiệu ứng chỉ xảy ra mỗi 15s

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ – Gladiator’s Finale

Bộ 2 món: Tấn công tăng 18%.

Bộ 4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài sát thương tấn công thường nhân vật tạo ra tăng 35%.

Kỵ Sĩ Đạo Nhuốm Máu – Bloodstained Chivalry

Bộ 2 món: Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

Bộ 4 món: Trong 10s sau khi đánh bại kẻ địch, khi thi triển trọng kích không tiêu hao thể lực và sát thương tạo thành tăng 50%.

hoặc có thể dùng bộ

Mẫu Trảm Nham – Prototype Rancour

 • Tấn công cơ bản : 44
 • Tăng sát thương vật lý : 7.5%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tấn công thường và trọng kích chính xác, tấn công và phòng ngự tăng 4%, kéo dài 6s, cộng dồn tối đa 4 lần. Mỗi 0.3s thi triển 1 lần.

Cuồng Chiến – Berserker

Bộ 2 món: Tỷ lệ bạo kích tăng 12%.

Bộ 4 món: Khi HP dưới 70%, tỷ lệ bạo kích tăng thêm 24%.

Chỉ số Thánh Di vật cho Albedo DPS sát thương vật lý

Với Thánh Di Vật bạn nên tìm với các dòng như dưới để tối ưu nhất cho Albedo DPS sát thương vật lý.

Dòng chính

 • Hoa : HP
 • Lông Vũ: Tấn công
 • Đồng hồ: Tấn công theo %
 • Ly: Tăng sát thương vật lý
 • : Sát thương chí mạng

Dòng phụ

 • Tấn công theo %
 • Tỷ lệ chí mạng
 • Sát thương chí mạng

Build Albedo Support nguyên tố Nham

Thiên Không Kiếm – Skyward Blade

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 12.0%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tỷ lệ bạo kích tăng 4%, khi thi triển kỹ năng nộ nhận khí thế phá hủy trên không, Tốc độ di chuyển tăng 10%, tốc độ tấn công tăng 10% và khi trúng tấn công thường hoặc trọng kích sẽ tạo thêm sát thương bằng 20% sát thương kéo dài 12s.
Nghi Thức Tông Thất Cổ - Noblesse Oblige

Nghi Thức Tông Thất Cổ – Noblesse Oblige

Bộ 2 món: Sát thương kỹ năng nộ tạo thành tăng 20%.

Bộ 4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc dùng bộ

Kiếm Tế Lễ – Sacrificial Sword

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Hiệu quả nạp Nguyên tố : 13.3%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi kỹ năng nguyên tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Kẻ Lưu Đày – The Exile

Bộ 2 món: Hiệu quả nạp nguyên tố tăng 20%.

Bộ 4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, Mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật khác trong đội. Hiệu quả trong 6s, không cộng dồn.

Chỉ số Thánh Di vật cho Albedo Support

Với Thánh Di Vật bạn nên tìm với các dòng như dưới để tối ưu nhất cho Albedo Support nguyên tố Nham.

Dòng chính

 • Hoa : HP
 • Lông Vũ: Tấn công
 • Đồng hồ: Tinh thông nguyên tố
 • Ly: Tăng sát thương nguyên tố Nham
 • : Hiệu quả nạp nguyên tố

Dòng phụ

 • Hiệu quả nạp nguyên tố
 • Tinh thông nguyên tố
 • Tấn công theo %

Chúc các bạn may mắn và có những giờ phút vui vẻ cùng Genshin Impact.Để xem hướng các hướng dẫn chơi game tốt hơn có thể vào link sau Hướng dẫn Genshin Impact.

Để xem thêm nhiều thông tin được cập nhật liên tục bạn có thể vào Fanpage của 1KGame : fb.com/1kgame.net

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Trang LT
Trang LT
2 months ago

Hướng dẫn linh tình.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x