Hướng dẫn cách build Amber trong Genshin Impact

Bài viết này hướng dẫn cách build Amber trong Genshin Impact cho những bạn mới tham gia vào thế giới Genshin Impact.

Hướng dẫn cách build Amber trong Genshin Impact
Hướng dẫn cách build Amber trong Genshin Impact

Vũ khí cho Amber

Vũ khí 3 sao cho Amber

Cung Lông Vịt - Raven Bow

Cung Lông Vịt – Raven Bow

 • Tấn công cơ bản : 40
 • Tinh thông nguyên tố: 20
 • Phẩm chất : ★★★
 • Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy và Hỏa tăng 12%.
Nỏ Kéo - Slingshot

Nỏ Kéo – Slingshot

 • Tấn công cơ bản : 38
 • Tỷ lệ bạo kích: 6.8%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Khi nhắm bắn hoặc đánh thường nếu mũi tên trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36%; Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.
Tín Sứ - Messenger

Tín Sứ – Messenger

 • Tấn công cơ bản : 40
 • Sát thương bạo kích: 6.8%
 • Phẩm chất : ★★★
 • Khi nhắm bắn, nếu trúng điểm yếu, sẽ tạo thêm 100% sát thương, sát thương này chắc chắn bạo kích. Mỗi 10s có hiệu quả 1 lần.

Vũ khí 4 sao cho Amber

Cung Tây Phong - Favonius Warbow

Cung Tây Phong – Favonius Warbow

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 13.3%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên tố Hạt Nhân, khôi phục 6 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.
Tuyệt Huyền - The Stringless

Tuyệt Huyền – The Stringless

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Tinh thông nguyên tố: 36
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Tăng 24% sát thương kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ.
Cung Thép - Compound Bow

Cung Thép – Compound Bow

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Tăng sát thương vật lý: 15%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi đánh thường và nhắm bắn chính xác, tăng 4% tấn công và 1.2% tốc độ đánh thường. Kéo dài 6s, cộng dồn 4 tầng, mỗi 0.3s thi triển 1 lần.
Trường Cung Tông Thất - Royal Bow

Trường Cung Tông Thất – Royal Bow

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Tỷ lệ bạo kích: 6.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8% nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên chú đã có.

Vũ khí 5 sao cho Amber

Cung Amos - Amos' Bow

Cung Amos – Amos’ Bow

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tấn công: 10.8%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Sát thương tấn công thường và nhắm bắn tăng 12%; Sau khi bắn tên mỗi 0.1s tăng 8% sát thương, tăng nhiều nhất 5 lần.
Cánh Thiên Không - Skyward Harp

Cánh Thiên Không – Skyward Harp

 • Tấn công cơ bản : 48
 • Tỷ lệ bạo kích: 4.8%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Sát thương bạo kích tăng 20%; Khi đánh trúng có tỷ lệ 60% tạo thành sát thương vật lý 125% trong phạm vi nhỏ , mỗi 4s mới có hiệu quả 1 lần.

Thánh Di Vật cho Amber

Sắp xếp các bộ Thánh Di Vật có thể sử dụng cho Amber theo thứ tự từ cao đến thấp.

Đoàn Hát Lang Tháng Đại Lục – Wanderer’s Troupe

Bộ 2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Bộ 4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sử dụng pháp khí, cung tên sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.

Nghi Thức Tông Thất Cổ - Noblesse Oblige

Nghi Thức Tông Thất Cổ – Noblesse Oblige

Bộ 2 món: Sát thương kỹ năng nộ tạo thành tăng 20%.

Bộ 4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

Kẻ Lưu Đày – The Exile

Bộ 2 món: Hiệu quả nạp nguyên tố tăng 20%.

Bộ 4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, Mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật khác trong đội. Hiệu quả trong 6s, không cộng dồn.

Giáo Quan – Instructor

Bộ 2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Bộ 4 món: Sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, tinh thông nguyên tố của tất cả các thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

Hướng dẫn cách build Amber trong Genshin Impact

Build Amber DPS nguyên tố Hỏa

Cung Amos - Amos' Bow

Cung Amos – Amos’ Bow

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tấn công: 10.8%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Sát thương tấn công thường và nhắm bắn tăng 12%; Sau khi bắn tên mỗi 0.1s tăng 8% sát thương, tăng nhiều nhất 5 lần.

Đoàn Hát Lang Tháng Đại Lục – Wanderer’s Troupe

Bộ 2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Bộ 4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sử dụng pháp khí, cung tên sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.

hoặc

Trường Cung Tông Thất - Royal Bow

Trường Cung Tông Thất – Royal Bow

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Tỷ lệ bạo kích: 6.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8% nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên chú đã có.

Đoàn Hát Lang Tháng Đại Lục – Wanderer’s Troupe

Bộ 2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Bộ 4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sử dụng pháp khí, cung tên sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.

Chỉ số Thánh Di vật cho Amber DPS

Với Thánh Di Vật bạn nên tìm với các dòng như dưới để tối ưu nhất cho Amber DPS nguyên tố Hỏa.

Dòng chính

 • Hoa : HP
 • Lông Vũ: Tấn công
 • Đồng hồ: Tấn công theo %
 • Ly: Tăng sát thương nguyên tố Hỏa
 • : Tấn công theo %

Dòng phụ

 • Tấn công theo %
 • Hiệu quả nạp nguyên tố
 • Tinh thông nguyên tố

Build Amber Support nguyên tố Hỏa

Nếu muốn build Amber theo hướng Support nguyên tố Hỏa để tạo hiệu ứng nguyên tố nên tập trung vào Hiệu quả nạp nguyên tố và Tinh thông nguyên tố.

Tuyệt Huyền - The Stringless

Tuyệt Huyền – The Stringless

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Tinh thông nguyên tố: 36
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Tăng 24% sát thương kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ.
Nghi Thức Tông Thất Cổ - Noblesse Oblige

Nghi Thức Tông Thất Cổ – Noblesse Oblige

Bộ 2 món: Sát thương kỹ năng nộ tạo thành tăng 20%.

Bộ 4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc

Cung Tây Phong - Favonius Warbow

Cung Tây Phong – Favonius Warbow

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 13.3%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên tố Hạt Nhân, khôi phục 6 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Kẻ Lưu Đày – The Exile

Bộ 2 món: Hiệu quả nạp nguyên tố tăng 20%.

Bộ 4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, Mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật khác trong đội. Hiệu quả trong 6s, không cộng dồn.

Chỉ số Thánh Di vật cho Amber Support

Với Thánh Di Vật bạn nên tìm với các dòng như dưới để tối ưu nhất cho Amber Supportnguyên tố Hỏa.

Dòng chính

 • Hoa : HP
 • Lông Vũ: Tấn công
 • Đồng hồ: Hiệu quả nạp nguyên tố
 • Ly: Tăng sát thương nguyên tố Hỏa
 • : Tấn công theo %

Dòng phụ

 • Tấn công theo %
 • Hiệu quả nạp nguyên tố
 • Tinh thông nguyên tố

Chúc các bạn may mắn và có những giờ phút vui vẻ cùng Genshin Impact.Để xem hướng các hướng dẫn chơi game tốt hơn có thể vào link sau Hướng dẫn Genshin Impact.

Để xem thêm nhiều thông tin được cập nhật liên tục bạn có thể vào Fanpage của 1KGame : fb.com/1kgame.net

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x