Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact

Bài viết này 1KGame sẽ hướng dẫn bạn cách build Heizou trong Genshin Impact cho những bạn đang sở hữu nhân vật này.

Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact
Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact

Vũ khí cho Heizou

Vũ khí 3 sao cho Heizou

Vũ khí 4 sao cho Heizou

Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact Hai Do Van Quoc Mappa Mare

Hải Đồ Vạn Quốc – Mappa Mare

 • Tấn công cơ bản : 44
 • Tinh Thông Nguyên Tố: 24
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Trong 10s sau khi kích hoặt phản ứng Nguyên Tố, nhận 8% buff sát thương Nguyên Tố, cộng dồn 2 tầng.
Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact Nhat Nguyet Hap Solar Pearl

Nhật Nguyệt Hạp – Solar Pearl

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Tỷ lệ bạo kích: 6.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Trong 6s sau khi tấn công thường chính xác, sát thương kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ tăng 20%.Trong 6s khi kỹ năng thường và kỹ năng nộ chính xác, sát thương kỹ năng thường tăng 20%.
Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact Chuong Nhac Lang Thang The Widsith

Chương Nhạc Lang Thang – The Widsith

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Sát thương bạo kích: 12.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi nhân vật ra trận, ngẫu nhiên nhận 1 ca khúc, kéo dài 10s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần. Nhạc dạo: Tấn công tăng 60%; Điệp khúc: Toàn bộ sát thương nguyên tố tăng 48%; Khúc nhạc ngắn: Tinh thông nguyên tố tăng 240.

Vũ khí 5 sao cho Heizou

Genshin Impact - Quyển Thiên Không - Skyward Atlas

Quyển Thiên Không – Skyward Atlas

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tấn công: 7.2%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tăng sát thương nguyên tố 12%, khi tấn công thường chính xác, có tỷ lệ 50% nhận được sự ưu cái của mấy trời, trong 15s chủ động tấn công kẻ địch ở gần. tạo thành sát thường bằng 160% lực tấn công. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần
Genshin Impact - Điển Tích Tây Phong - Lost Prayer to the Sacred Winds

Điển Tích Tây Phong – Lost Prayer to the Sacred Winds

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tỷ lệ bạo kích: 7.2%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tốc độ di chuyển tăng 10%; Lên trận mỗi 4s nhận 10% buff sát thương nguyên tố, cộng dồn tối đa 4 lần. Kéo dài đến khi nhân vật ngã xuống hoặc rời trận.

Thánh Di Vật cho Heizou

Sắp xếp các bộ Thánh Di Vật có thể sử dụng cho Heizou theo thứ tự từ cao đến thấp.

Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact Dong Hoi Uc Bat Tan Shimenawas Reminiscence

Dòng Hồi Ức Bất Tận – Shimenawa’s Reminiscence

Bộ 2 món: Tấn công tăng 18%

Bộ 4 món: Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhân vật có Năng Lượng Nguyên Tố cao hơn hoặc bằng 15 điểm thì sẽ mất đi 15 điểm để tăng 50% sát thương tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp trong 10 giây tiếp theo, trong thời gian duy trì, hiệu quả này sẽ không kích hoạt lần nữa.

Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact du am te le echoes of an offering

Dư Âm Tế Lễ – Echoes Of An Offering

Bộ 2 món: Tấn công tăng 18%

Bộ 4 món: Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ có 36% tỷ lệ kích hoạt “Nghi Lễ Vực Thẳm”: Tăng sát thương do tấn công thường gây ra, lượng tăng thêm bằng 70% tấn công; 0.05s sau khi tấn công thường gây ra sát thương, hiệu quả này sẽ biến mất.
Khi tấn công thường chưa kích hoạt “Nghi Lễ Vực Thẳm”, sẽ tăng 20% tỷ lệ kích hoạt lần sau, trong 0.2s tối đa kích hoạt 1 lần.

Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact

Build Heizou DPS

Danh sách vũ khí tốt nhất cho Heizou DPS

Genshin Impact - Điển Tích Tây Phong - Lost Prayer to the Sacred Winds

Điển Tích Tây Phong – Lost Prayer to the Sacred Winds

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tỷ lệ bạo kích: 7.2%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tốc độ di chuyển tăng 10%; Lên trận mỗi 4s nhận 10% buff sát thương nguyên tố, cộng dồn tối đa 4 lần. Kéo dài đến khi nhân vật ngã xuống hoặc rời trận.
Genshin Impact - Quyển Thiên Không - Skyward Atlas

Quyển Thiên Không – Skyward Atlas

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tấn công: 7.2%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tăng sát thương nguyên tố 12%, khi tấn công thường chính xác, có tỷ lệ 50% nhận được sự ưu cái của mấy trời, trong 15s chủ động tấn công kẻ địch ở gần. tạo thành sát thường bằng 160% lực tấn công. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần
Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact Chuong Nhac Lang Thang The Widsith

Chương Nhạc Lang Thang – The Widsith

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Sát thương bạo kích: 12.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi nhân vật ra trận, ngẫu nhiên nhận 1 ca khúc, kéo dài 10s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần. Nhạc dạo: Tấn công tăng 60%; Điệp khúc: Toàn bộ sát thương nguyên tố tăng 48%; Khúc nhạc ngắn: Tinh thông nguyên tố tăng 240.
Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact Nhat Nguyet Hap Solar Pearl

Nhật Nguyệt Hạp – Solar Pearl

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Tỷ lệ bạo kích: 6.0%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Trong 6s sau khi tấn công thường chính xác, sát thương kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ tăng 20%.Trong 6s khi kỹ năng thường và kỹ năng nộ chính xác, sát thương kỹ năng thường tăng 20%.
Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact Hai Do Van Quoc Mappa Mare

Hải Đồ Vạn Quốc – Mappa Mare

 • Tấn công cơ bản : 44
 • Tinh Thông Nguyên Tố: 24
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Trong 10s sau khi kích hoặt phản ứng Nguyên Tố, nhận 8% buff sát thương Nguyên Tố, cộng dồn 2 tầng.

Chỉ số Thánh Di vật cho Kaedehara Kazuha Support

Với Thánh Di Vật bạn nên tìm với các dòng như dưới để tối ưu nhất cho Kaedehara Kazuha.

Dòng chính

 • Hoa : Tấn công
 • Lông Vũ: HP
 • Đồng hồ: Tấn công %
 • Ly: Sát thương nguyên tố Phong
 • : Tỷ lệ chí mạng / Sát thương chí mạng

Dòng phụ

 • Tỷ lệ chí mạng
 • Sát thương chí mạng
 • Tấn công %
 • Tinh thông nguyên tố
Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact bong hinh mau xanh viridescent venerer

Bóng Hình Màu Xanh – Viridescent Venerer

Bộ 2 món : Nhận 15% buff sát thương Nguyên tố Phong.

Bộ 4 món: Sát thương phản ứng Khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa trên nguyên tố Khuếch tán, giảm 40% kháng nguyên tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.

Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact du am te le echoes of an offering

Dư Âm Tế Lễ – Echoes Of An Offering

Bộ 2 món: Tấn công tăng 18%

Bộ 4 món: Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ có 36% tỷ lệ kích hoạt “Nghi Lễ Vực Thẳm”: Tăng sát thương do tấn công thường gây ra, lượng tăng thêm bằng 70% tấn công; 0.05s sau khi tấn công thường gây ra sát thương, hiệu quả này sẽ biến mất.
Khi tấn công thường chưa kích hoạt “Nghi Lễ Vực Thẳm”, sẽ tăng 20% tỷ lệ kích hoạt lần sau, trong 0.2s tối đa kích hoạt 1 lần.

Hướng dẫn cách build Heizou trong Genshin Impact Dong Hoi Uc Bat Tan Shimenawas Reminiscence

Dòng Hồi Ức Bất Tận – Shimenawa’s Reminiscence

Bộ 2 món: Tấn công tăng 18%

Bộ 4 món: Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhân vật có Năng Lượng Nguyên Tố cao hơn hoặc bằng 15 điểm thì sẽ mất đi 15 điểm để tăng 50% sát thương tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp trong 10 giây tiếp theo, trong thời gian duy trì, hiệu quả này sẽ không kích hoạt lần nữa.

Tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng giúp cho Heizou liên tục chí mạng và gây sát thương lớn. Tinh thông nguyên tố cũng có ích nhưng sẽ không phù hợp với cách build Heizou DPS này.

Chúc các bạn may mắn và có những giờ phút vui vẻ cùng Genshin Impact.Để xem hướng các hướng dẫn chơi game tốt hơn có thể vào link sau Hướng dẫn Genshin Impact.

Để xem thêm nhiều thông tin được cập nhật liên tục bạn có thể vào Fanpage của 1KGame : fb.com/1kgame.net

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x