Cách build team Kazuha tốt nhất trong Genshin Impact

Bài viết này hướng dẫn cách build team Kazuha tốt nhất trong Genshin Impact cho bạn…

Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact

Bài viết này 1KGame sẽ hướng dẫn bạn cách build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact cho…

Top 5 cách cày cấp nhanh nhất trong Diablo Immortal

Sau đây, chúng tôi xin hướng dẫn một số mẹo nhỏ để người chơi mới cày…

Danh sách nhân vật hồi máu trong Genshin Impact

Danh sách những nhân vật hồi máu trong Genshin Impact với khả năng hồi máu đa…

Hướng dẫn build Kuki Shinobu trong Genshin Impact

Bài viết này 1KGame sẽ hướng dẫn bạn cách build Kuki Shinobu trong Genshin Impact cho…

Hướng dẫn cách mở khóa điểm dịch chuyển dưới nước của Izanuma

Bài viết này 1KGame sẽ hướng dẫn cách mở khóa điểm dịch chuyển dưới nước của…

Hướng dẫn nhiệm vụ Kho Báu Của Nông Dân nhận Đoản Đao Amenoma

Bài viết này 1KGame sẽ hướng dẫn bạn cách làm nhiệm vụ Kho Báu Của Nông…

Hướng dẫn nhiệm vụ Tế Lễ Thần Anh Đào trong Genshin Impact

Nhiệm vụ Tế Lễ Thần Anh Đào là một chuỗi nhiệm vụ khá dài và phức…

Hướng dẫn cách cày Nguyên Thạch trong Genshin Impact

Bài viết này 1KGame sẽ hướng dẫn bạn cách cày Nguyên Thạch trong Genshin Impact miễn…

Hướng dẫn cách sử dụng Nguyên Thạch tốt nhất trong Genshin Impact cho người chơi không nạp

Bài viết này 1KGame sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Nguyên Thạch tốt nhất trong…

Sửa lỗi client Diablo Immortal khi chơi game gặp lỗi khó chịu

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi client Diablo Immortal khi chơi game…

Các lớp nhân vật trong Diablo Immortal tốt nhất mà bạn có thể chơi

Bài viết này 1KGame sẽ giới thiệu đến bạn những lớp nhân vật trong Diablo Immortal…

Cấu hình máy để chơi Diablo Immortal trên PC và Mobile

Cấu hình máy để chơi Diablo Immortal trên PC và Mobile cho những bạn đang quan…

Hướng dẫn tải Diablo Immortal MOBILE

Bài viết hướng dẫn bạn cách tải Diablo Immortal Mobile cho thị trường Đông Nam Á…

Hướng dẫn nhận cung Lạc Hà – Fading Twilight miễn phí trong Genshin Impact

Cung Lạc Hà – Fading Twilight sẽ là một món vũ khí 4 sao hoàn toàn mới…

Hướng dẫn cách cày cấp Yêu Thích trong Genshin Impact

Cấp Yêu thích trong Genshin Impact giúp người chơi có thể mở ra các câu chuyện…

Hướng dẫn vị trí 181 Lôi Thần Đồng trong Genshin Impact

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tất cả các vị trí của Lôi Thần Đồng…

Hướng dẫn tìm 65 vị trí Phong Thần Đồng trong Genshin Impact

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tất cả các vị trí của Phong Thần Đồng…