Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact

Bài viết này 1KGame sẽ hướng dẫn bạn cách build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact cho những bạn đang sở hữu nhân vật này.

Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact
Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact

Kazuha là nhân vật hỗ trợ sát thương với sát thương rất cao, phù hợp cho gần như tất cả mọi loại đội hình miễn có phản ứng nguyên tố (trừ Nham) đều mạnh

Vũ khí cho Kaedehara Kazuha

Vũ khí 3 sao cho Kaedehara Kazuha

Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact kiem sat den Dark Iron Sword

Kiếm Sắt Đen – Dark Iron Sword

 • Tấn công cơ bản : 39
 • Tinh thông nguyên tố: 31
 • Phẩm chất : ★★★
 • Sau khi kích hoạt phản ứng quá tải, siêu dẫn, điện cảm hoặc khuếch tán Nguyên Tố Lôi. tăng 20% tấn công trong 12s.

Vũ khí 4 sao cho Kaedehara Kazuha

Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact thiet phong kiem Iron Sting

Thiết Phong Kiếm – Iron Sting

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Tinh thông nguyên tố: 36
 • Phẩm chất : ★★★
 • Trong 6s sau khi tạo thành sát thương nguyên tố, sát thương nhân vật tăng 6%, cộng dồn 2 lần. Mỗi 1s thi triển 1 lần.
Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact Doan Dao Amenoma Amenoma Kageuchi

Đoản Đao Amenoma – Amenoma Kageuchi

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Tấn công : 12%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhận 1 Âm Chủng, hiệu quả này mỗi 5s nhiều nhất kích hoạt 1 lần. Âm Chủng kéo dài 30s, cùng lúc có thể tồn tại nhiều nhất 3 cái. Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, sẽ xóa tất cả Âm Chủng hiện có, và 2s sau đó sẽ dựa vào số Âm Chủng tiêu hao mà hồi 6 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật đó.
Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact tay phong kiem Favonius Sword

Tây Phong Kiếm – Favonius Sword

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 13.3%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 70% sinh ra một Hạt Nhân Nguyên Tố, khôi phục 6 năng lượng nguyên tố cho nhân vật. Mỗi 10.5s mới thi triển 1 lần.
Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact kiem te le Sacrificial Sword

Kiếm Tế Lễ – Sacrificial Sword

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Hiệu quả nạp Nguyên tố : 13.3%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi kỹ năng nguyên tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Vũ khí 5 sao cho Kaedehara Kazuha

Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact thien khong kiem Skyward Blade

Thiên Không Kiếm – Skyward Blade

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 12.0%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tỷ lệ bạo kích tăng 4%, khi thi triển kỹ năng nộ nhận khí thế phá hủy trên không, Tốc độ di chuyển tăng 10%, tốc độ tấn công tăng 10% và khi trúng tấn công thường hoặc trọng kích sẽ tạo thêm sát thương bằng 20% sát thương kéo dài 12s.
Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact Freedom Sworn Loi The Tu Do Co Xua

Lời Thề Tự Do Cổ Xưa – Freedom-Sworn

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tinh thông nguyên tố : 43
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Một phần của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” lãng du trong gió. Sát thương tạo thành tăng 10%; Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Phấn Khởi, mỗi 0.5s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật dự bị trong đội cũng sẽ kích hoạt. Khi có 2 Lá Bùa Phấn Khởi sẽ tiêu hao tất cả Lá Bùa Phấn Khởi, khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó nhận được hiệu ứng “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm – Bài Ca Kháng Chiến” trong 12s: Sát thương đánh thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 16%, tấn công tăng 20%. Trong 20s sau khi kích hoạt sẽ không nhận được Lá Bùa Phấn Khởi nữa. Khi các hiệu quả của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.vật trang bị vũ khí này.

Thánh Di Vật cho Kaedehara Kazuha

Sắp xếp các bộ Thánh Di Vật có thể sử dụng cho Kaedehara Kazuha theo thứ tự từ cao đến thấp.

Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact giao quan instructor

Giáo Quan – Instructor

Bộ 2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Bộ 4 món: Sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, tinh thông nguyên tố của tất cả các thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact bong hinh mau xanh viridescent venerer

Bóng Hình Màu Xanh – Viridescent Venerer

Bộ 2 món : Nhận 15% buff sát thương Nguyên tố Phong.

Bộ 4 món: Sát thương phản ứng Khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa trên nguyên tố Khuếch tán, giảm 40% kháng nguyên tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.

Hướng dẫn cách build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact

Build Kaedehara Kazuha Support

Nếu Kazuha đi theo đường Support thì TInh Thông Nguyên tố nên đạt ít nhất 800 điểm và trên 150% nạp năng lượng.

Danh sách vũ khí theo thứ tự ưu tiên

Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact Freedom Sworn Loi The Tu Do Co Xua

Lời Thề Tự Do Cổ Xưa – Freedom-Sworn

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Tinh thông nguyên tố : 43
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Một phần của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” lãng du trong gió. Sát thương tạo thành tăng 10%; Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Phấn Khởi, mỗi 0.5s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật dự bị trong đội cũng sẽ kích hoạt. Khi có 2 Lá Bùa Phấn Khởi sẽ tiêu hao tất cả Lá Bùa Phấn Khởi, khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó nhận được hiệu ứng “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm – Bài Ca Kháng Chiến” trong 12s: Sát thương đánh thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 16%, tấn công tăng 20%. Trong 20s sau khi kích hoạt sẽ không nhận được Lá Bùa Phấn Khởi nữa. Khi các hiệu quả của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.vật trang bị vũ khí này.
Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact kiem te le Sacrificial Sword

Kiếm Tế Lễ – Sacrificial Sword

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Hiệu quả nạp Nguyên tố : 13.3%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi kỹ năng nguyên tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.
Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact tay phong kiem Favonius Sword

Tây Phong Kiếm – Favonius Sword

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 13.3%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 70% sinh ra một Hạt Nhân Nguyên Tố, khôi phục 6 năng lượng nguyên tố cho nhân vật. Mỗi 10.5s mới thi triển 1 lần.
Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact thien khong kiem Skyward Blade

Thiên Không Kiếm – Skyward Blade

 • Tấn công cơ bản : 46
 • Hiệu quả nạp nguyên tố: 12.0%
 • Phẩm chất : ★★★★★
 • Tỷ lệ bạo kích tăng 4%, khi thi triển kỹ năng nộ nhận khí thế phá hủy trên không, Tốc độ di chuyển tăng 10%, tốc độ tấn công tăng 10% và khi trúng tấn công thường hoặc trọng kích sẽ tạo thêm sát thương bằng 20% sát thương kéo dài 12s.
Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact Doan Dao Amenoma Amenoma Kageuchi

Đoản Đao Amenoma – Amenoma Kageuchi

 • Tấn công cơ bản : 41
 • Tấn công : 12%
 • Phẩm chất : ★★★★
 • Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhận 1 Âm Chủng, hiệu quả này mỗi 5s nhiều nhất kích hoạt 1 lần. Âm Chủng kéo dài 30s, cùng lúc có thể tồn tại nhiều nhất 3 cái. Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, sẽ xóa tất cả Âm Chủng hiện có, và 2s sau đó sẽ dựa vào số Âm Chủng tiêu hao mà hồi 6 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật đó.
Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact thiet phong kiem Iron Sting

Thiết Phong Kiếm – Iron Sting

 • Tấn công cơ bản : 42
 • Tinh thông nguyên tố: 36
 • Phẩm chất : ★★★
 • Trong 6s sau khi tạo thành sát thương nguyên tố, sát thương nhân vật tăng 6%, cộng dồn 2 lần. Mỗi 1s thi triển 1 lần.
Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact kiem sat den Dark Iron Sword

Kiếm Sắt Đen – Dark Iron Sword

 • Tấn công cơ bản : 39
 • Tinh thông nguyên tố: 31
 • Phẩm chất : ★★★
 • Sau khi kích hoạt phản ứng quá tải, siêu dẫn, điện cảm hoặc khuếch tán Nguyên Tố Lôi. tăng 20% tấn công trong 12s.

Chỉ số Thánh Di vật cho Kaedehara Kazuha Support

Với Thánh Di Vật bạn nên tìm với các dòng như dưới để tối ưu nhất cho Kaedehara Kazuha.

Dòng chính

 • Hoa : HP
 • Lông Vũ: Tấn công
 • Đồng hồ: Tinh thông nguyên tố / Hiệu quả nạp nguyên tố
 • Ly: Tinh thông nguyên tố
 • : Tinh thông nguyên tố

Dòng phụ

 • Tinh thông nguyên tố
 • Hiệu quả nạp nguyên tố
 • Tấn công %
 • Tỷ lệ chí mạng
 • Sát thương chí mạng
Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact bong hinh mau xanh viridescent venerer

Bóng Hình Màu Xanh – Viridescent Venerer

Bộ 2 món : Nhận 15% buff sát thương Nguyên tố Phong.

Bộ 4 món: Sát thương phản ứng Khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa trên nguyên tố Khuếch tán, giảm 40% kháng nguyên tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.

hoặc

Hướng dẫn build Kaedehara Kazuha trong Genshin Impact giao quan instructor

Giáo Quan – Instructor

Bộ 2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Bộ 4 món: Sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, tinh thông nguyên tố của tất cả các thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

Chúc các bạn may mắn và có những giờ phút vui vẻ cùng Genshin Impact.Để xem hướng các hướng dẫn chơi game tốt hơn có thể vào link sau Hướng dẫn Genshin Impact.

Để xem thêm nhiều thông tin được cập nhật liên tục bạn có thể vào Fanpage của 1KGame : fb.com/1kgame.net

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x